TOScontrol

 

TOScontrol jest to zbiór aplikacji i funkcji do zaawansowanego zarządzania obrabiarką. Dla łatwej i intuicyjnej obsługi system tworzy ekran główny z ikonami poszczególnych aplikacji (podobnie jak w systemach operacyjnych urządzeń mobilnych).
Aplikacje są przejrzyście wyświetlone na panelu do obsługi obrabiarki a operator może płynnie między nimi przełączać. Częścią rozwiązania jest też między innymi zarządzanie kontami użytkowników. TOScontrol jest częścią standardowego wyposażenia wszystkich obrabiarek.

  • On-line wymiana danych do systemu ERP
  • Specjalne aplikacje dla rozszerzenia funkcjonalności
  • Przyjazny dla użytkownika interfejs

 

Korzyści

  • Standardowym wyposażeniem jest moduł DNC, który umożliwia komunikację między obrabiarką i PC
  • Przejrzysty system do obsługi funkcji nadbudowy obrabiarki
  • Prosta obsługa i informacje zawsze na ekranie układu sterowania
  • Kompletny przegląd aktywności i stanu obrabiarki
  • Zapewnione bezpieczeństwo formą autoryzacji użytkowników
  • Funkcje do podłączenia obrabiarki do ERP z pomocą interfejsu UPC-UA

Opis

Nadbudowę układu sterowania nazwaliśmy TOScontrol. Chodzi o zbiór aplikacji i funkcji do zaawansowanego zarządzania obrabiarką.

Dla łatwej i intuicyjnej obsługi system tworzy ekran główny z ikonami poszczególnych aplikacji (podobnie jak w systemach operacyjnych urządzeń mobilnych).

Aplikacje są przejrzyście wyświetlone na panelu do obsługi obrabiarki a operator może płynnie między nimi przełączać. Częścią rozwiązania jest też między innymi zarządzanie kontami użytkowników.

Wymogi rozwiązania

Industry 4.0 oferuje niemal nieograniczone możliwości w zakresie połączenia obrabiarek w systemy produkcyjne, ich integracji łącznie z wysokim stopniem automatyzacji dla kompleksowego sterowania i monitorowania jakości procesu produkcji.

Naszym celem jest zaoferowanie nadbudowy układu sterowania rozszerzające o funkcje, które zapewniają wiele specjalnych funkcji.

 

Standardowe wyposażenie obrabiarkiEKRAN STATUSU Przejrzyście wyświetla podstawowe informacje o obrabiarce (współrzędne, program, alarmy, zalogowany użytkownik itd.).

UKŁAD STEROWANIA CNC Wyświetla standardowy ekran układu sterowania, dodatkowo uzupełniony o boczny pasek z przyciskiem powrotu na ekran główny TOS Control.

DOKUMENTACJA Jest to aplikacja umożliwiająca czytanie i zarządzanie dokumentami PDF (np. instrukcja obsługi, podręcznik warsztatowy itd.) wraz z możliwością tworzenia uprawnień użytkownika oraz zakładek i uwag w dokumentach. 

KALENDARZ Standardowy widok kalendarza – dzień, tydzień, miesiąc Wydarzenie / interwencja serwisowa – dodanie, zmiana, usunięcie, przypomnienie. Wszystkie dane zapisane w lokalnej bazie danych.

 

Aplikacje opcjonalneIP KAMERA Aplikacja umożliwia sterowanie jedną lub więcej zautomatyzowanych kamer umieszczonych na dowolnych częściach obrabiarki. Dane z kamer mogą posłużyć między innymi w celu ułatwienia obsługi obrabiarki.KONTROLA I KOMPENSACJA Chodzi o zintegrowane oprogramowanie metrologiczne do układu sterowania obrabiarki, które wraz z sondą dotykową umożliwia precyzyjny pomiar obrabianego przedmiotu bezpośrednio na obrabiarce i następnie automatyczną kompensację błędów i dostrojenie programu.ADMINISTRATOR PRACY Wyświetla widok na zlecenie robocze oraz przegląd operacji bezpośrednio na panelu do obsługi obrabiarki, który jest połączony z systemem ERP. Do aplikacji mogą być wprowadzane także inne dokumenty, jak na przykład opis operacji, fotografie, tabele lub programy NC.MONITORING OBRABIARKI To zintegrowany system monitorowania historii użytkowania obrabiarki. System ten wyświetla oś czasu podstawowych stanów obrabiarki, np. gotowa, produkcja, zwolnienie produkcji, błąd, wyłączona itp.