TOScontrol

 

TOScontrol jest to zbiór aplikacji i funkcji do zaawansowanego zarządzania obrabiarką. Dla łatwej i intuicyjnej obsługi system tworzy ekran główny z ikonami poszczególnych aplikacji (podobnie jak w systemach operacyjnych urządzeń mobilnych).
Aplikacje są przejrzyście wyświetlone na panelu do obsługi obrabiarki a operator może płynnie między nimi przełączać. Częścią rozwiązania jest też między innymi zarządzanie kontami użytkowników. TOScontrol jest częścią standardowego wyposażenia wszystkich obrabiarek.

  • On-line wymiana danych do systemu ERP
  • Specjalne aplikacje dla rozszerzenia funkcjonalności
  • Przyjazny dla użytkownika interfejs

 

Korzyści

  • Standardowym wyposażeniem jest moduł DNC, który umożliwia komunikację między obrabiarką i PC
  • Przejrzysty system do obsługi funkcji nadbudowy obrabiarki
  • Prosta obsługa i informacje zawsze na ekranie układu sterowania
  • Kompletny przegląd aktywności i stanu obrabiarki
  • Zapewnione bezpieczeństwo formą autoryzacji użytkowników
  • Funkcje do podłączenia obrabiarki do ERP z pomocą interfejsu UPC-UA

Opis

Nadbudowę układu sterowania nazwaliśmy TOScontrol. Chodzi o zbiór aplikacji i funkcji do zaawansowanego zarządzania obrabiarką.

Dla łatwej i intuicyjnej obsługi system tworzy ekran główny z ikonami poszczególnych aplikacji (podobnie jak w systemach operacyjnych urządzeń mobilnych).

Aplikacje są przejrzyście wyświetlone na panelu do obsługi obrabiarki a operator może płynnie między nimi przełączać. Częścią rozwiązania jest też między innymi zarządzanie kontami użytkowników.

Wymogi rozwiązania

Industry 4.0 oferuje niemal nieograniczone możliwości w zakresie połączenia obrabiarek w systemy produkcyjne, ich integracji łącznie z wysokim stopniem automatyzacji dla kompleksowego sterowania i monitorowania jakości procesu produkcji.

Naszym celem jest zaoferowanie nadbudowy układu sterowania rozszerzające o funkcje, które zapewniają wiele specjalnych funkcji.

 

Standardowe wyposażenie obrabiarkiEKRAN STATUSU Przejrzyście wyświetla podstawowe informacje o obrabiarce (współrzędne, program, alarmy, zalogowany użytkownik itd.).

UKŁAD STEROWANIA CNC Wyświetla standardowy ekran układu sterowania, dodatkowo uzupełniony o boczny pasek z przyciskiem powrotu na ekran główny TOS Control.

DOKUMENTACJA Jest to aplikacja umożliwiająca czytanie i zarządzanie dokumentami PDF (np. instrukcja obsługi, podręcznik warsztatowy itd.) wraz z możliwością tworzenia uprawnień użytkownika oraz zakładek i uwag w dokumentach. 

KALENDARZ Standardowy widok kalendarza – dzień, tydzień, miesiąc Wydarzenie / interwencja serwisowa – dodanie, zmiana, usunięcie, przypomnienie. Wszystkie dane zapisane w lokalnej bazie danych.

 

Aplikacje opcjonalneIP KAMERA Aplikacja umożliwia sterowanie jedną lub więcej zautomatyzowanych kamer umieszczonych na dowolnych częściach obrabiarki. Dane z kamer mogą posłużyć między innymi w celu ułatwienia obsługi obrabiarki.KONTROLA I KOMPENSACJA Chodzi o zintegrowane oprogramowanie metrologiczne do układu sterowania obrabiarki, które wraz z sondą dotykową umożliwia precyzyjny pomiar obrabianego przedmiotu bezpośrednio na obrabiarce i następnie automatyczną kompensację błędów i dostrojenie programu.W ROZWOJU - ADMINISTRATOR PRACY Wyświetla widok na zlecenie robocze oraz przegląd operacji bezpośrednio na panelu do obsługi obrabiarki, który jest połączony z systemem ERP. Do aplikacji mogą być wprowadzane także inne dokumenty, jak na przykład opis operacji, fotografie, tabele lub programy NC.W ROZWOJU - MONITORING OBRABIARKI To zintegrowany system monitorowania historii użytkowania obrabiarki. System ten wyświetla oś czasu podstawowych stanów obrabiarki, np. gotowa, produkcja, zwolnienie produkcji, błąd, wyłączona itp.