Monitorowanie przestrzeni roboczej

Korzyści

  • Szczegółowy widok miejsca skrawania bez konieczności wchodzenia – poprawa bezpieczeństwa obsługi
  • Kompletny przegląd przebiegu obróbki na jednym ekranie
  • Wyborna orientacja w przeprowadzanych automatycznych czynnościach obrabiarki
  • Uefektywnienie zdalnej diagnostyki

Opis

System umożliwia wyświetlanie obrazu z jednej lub więcej kamer na ekranie panelu do obsługi obrabiarki. Ponadto jest możliwa obsługa (obracanie i zoom) zainstalowanych kamer umieszczonych na dowolnych częściach obrabiarki, łącznie z przestrzenią roboczą obrabiarki.

Wymogi rozwiązania

Jednoczesna obserwacja obrabianego wyrobu i innych miejsc/funkcji obrabiarki przekracza możliwości jednego człowieka.

Celem rozwiązania jest umożliwienie obserwacji wielu czynności jednocześnie (na jednym ekranie).