Wysokoobrotowe niewysuwane wrzeciono

 

Wrzeciennik z niewysuwanym wrzecionem tworzy zintegrowana jednostka napędowa, która składa się z silnika i planetarnej skrzyni przekładniowej. Jednostka napędowa nawiązuje do azotowanego wrzeciona, które jest ułożyskowane z pomocą łożysk skośnych w zewnętrznym tubusie wrzeciennika. Łożyska są smarowane systemem olej-powietrze a cały tubus głównego ułożyskowania jest aktywnie chłodzony z pomocą agregatu chłodzącego.

Korzyści

  • Wysokie maksymalne obroty dla zapewnienia wysokich parametrów skrawania
  • Aplikacja wysokoobrotowego i wydajnego frezowania

  • Rozwiązanie dla uniwersalnego i efektywnego wykorzystania obrabiarki
  • Zunifikowane rozwiązanie dla dwóch wielkości obrabiarek WHT 110 i WHT 130

Opis

Obrabiarki WHT 110/130 są wyposażone w centralnie prowadzone wrzecienniki (optymalne z punktu widzenia równomiernego obciążenia cieplnego i siłowego ramy). Podstawą wrzeciennika jest masywna płyta, która niesie konsolę, jednostkę napędową i inne węzły. Wrzeciono robocze jest ułożyskowane z pomocą łożysk skośnych w zewnętrznym tubusie. Łożyska są smarowane systemem olej-powietrze.

Maksymalne trwałe obroty wynoszą 7 500 obr./min (obrabiarka WHT 110 i WHT 130).

Obrabiarka dysponuje zatem wysokimi obrotami wrzeciona i maksymalnym trwałym momentem 1 245 Nm (S1).

Wymogi rozwiązania

Rozwiązanie techniczne niewysuwanego wrzeciona z jak najwyższymi obrotami jest częstym wymaganiem przy realizacji nowoczesnych sposobów obróbki.

Naszym celem było rozwiązanie tych wymagań i stworzenie funkcjonalnego połączenia zalet klasycznej wytaczarki i nowoczesnego centrum obróbczego przeznaczonego do wysoce efektywnych sposobów obróbki.