Menedżer zleceń

Korzyści

  • Optymalizacja produkcji według realnej sytuacji w produkcji (stan poszczególnych obrabiarek, priorytety zleceń, zasoby materiału itp.)
  • Uproszczenie planowania zleceń
  • Dokładne informacje o stanie obrabiarki
  • Szczegółowe informacje o zleceniach pracy

Opis

Funkcja Job management przedstawia przegląd zleceń pracy i przegląd operacji bezpośrednio na panelu do obsługi obrabiarki, który jest połączony z firmowym systemem ERP (łącznie z aplikacją desktopową u mistrzów hali produkcyjnej). Umożliwia optymalizację produkcji z pomocą logicznych algorytmów, które analizują priorytet poszczególnych zleceń według terminu dokończenia, stanu obrabiarki, lub na przykład zasobów materiału w magazynie. 

Do aplikacji mogą być wprowadzane także inne pomocnicze dokumenty, jak na przykład opis operacji, zdjęcia, tabele (instrukcja umocowania itp.) lub programy NC.

Wymogi rozwiązania

Zapewnia natychmiastowy przegląd aktualnie realizowanych zleceń pracy na danej obrabiarce, ewentualnie na wszystkich obrabiarkach w hali produkcyjnej. W efekcie potrzebujemy skutecznego planowania produkcji na podstawie informacji o wykorzystaniu poszczególnych obrabiarek, zadanych terminów, dostępności materiału w magazynie i ewentualnie innych dostępnych informacji.