Wzrost dokładności wrzeciona

Korzyści

  • Wyższa dokładność obrabianego przedmiotu po obróbce
  • Zapewnienie długotrwałej dokładności obrabiarki
  • Łatwe używanie

Opis

Ta funkcja umożliwia kompensację dylatacji cieplnej wrzeciona roboczego, która jest spowodowana zmianą temperatury wrzeciona przy długotrwałym obciążeniu i przy zmianie temperatury otoczenia. Podstawą tej funkcji jest rozwiązanie numeryczne, które na podstawie zmierzonych wartości na czujnikach termicznych automatycznie dokonuje korekcji wysuwu wrzeciona roboczego (oś W) lub wysuwu suwaka (oś V lub Z) i w ten sposób wyraźnie zwiększa długotrwałą dokładność obróbki.

Wymogi rozwiązania

W wyniku dylatacji cieplnej materiałów dochodzi przy długotrwałym obciążeniu obrabiarki do wydłużenia wrzeciona, które prowadzi do niedokładności w kierunku wysuwu wrzeciona (oś W).