Łatwa kalibracja głowicy

Korzyści

  • Oszczędność czasu - łatwe i szybkie nastawienie kinematyki głowicy
  • Wzrost dokładności pozycjonowania głowicy (wysoka dokładność nastawienia)
  • Nieograniczona powtarzalność użycia

Opis

Ta funkcja automatycznie zmierzy osie rotacyjne głowicy z pomocą cyklu sondy dotykowej. Do mierzenia osi rotacyjnych w dowolnym miejscu stołu obrabiarki mocuje się kulkę kalibracyjną, którą zeskanuje się z pomocą sondy dotykowej. Na podstawie zmierzonych wartości system wykrywa błędy przestrzenne wynikające z nachylania osi. Cykl obliczy zoptymalizowany opis obrabiarki, przy tym te błędy są minimalne i zapisuje go do pamięci jako kinematykę obrabiarki. Do dyspozycji jest, oczywiście, również plik z protokołem z pomiaru. Oprócz zmierzonych wartości ten plik zawiera też zoptymalizowany rozrzut (miara dla statycznej dokładności obrotu) oraz rzeczywiste dane korekcyjne. Aby było możliwe optymalne wykorzystanie funkcji, jest potrzebna szczególnie sztywna kulka kalibracyjna. To wykluczy odkształcenia spowodowane siłą dotyku grotu sondy.

Wymogi rozwiązania

Ręczna kalibracja głowicy frezerskiej bez znajomości odpowiednich funkcji lub procedur jest czasochłonnym procesem.