Inteligentna ergonomia

Korzyści

  • Komfortowa obsługa obrabiarki

  • Wyraźny wzrost efektywności prac serwisowych na obrabiarce
  • Postępowy i funkcjonalny design 

Opis

Przemyślane krycie i układ poszczególnych węzłów na obrabiarkach WHT 110/130 przynosi doskonałą ergonomię, która ułatwia obsługę obrabiarki (wyborna dostępność elementów do obsługi i ogólny komfort obsługi) i przyspiesza utrzymanie. Kluczowe miejsca na obrabiarce są teraz szybko dostępne, ponieważ osłony można w prosty sposób demontować/otwierać.

Utrzymywanie czystości w miejscu pracy jest teraz również łatwe, ponieważ dzięki kształtowi osłon i zintegrowanemu przenośnikowi wiórów wióry i ciecz chłodząca są efektywnie odprowadzane z przestrzeni roboczej.

Wymogi rozwiązania

Nowoczesne designowe krycie obrabiarek w wielu przypadkach komplikuje ich obsługę i utrzymanie.

Celem jest zapewnienie ergonomicznej obsługi i łatwego demontażu części krycia podczas prac serwisowych.