Zintegrowany system metrologiczny

Korzyści

  • Wyraźna oszczędność czasu (nie jest konieczne transportowanie obrabianego wyrobu na maszynę pomiarową i z powrotem)
  • Obrabiarka jest sterowana bezpośrednio z oprogramowania metrologicznego – prosta obsługa
  • Eliminacja własnych błędów obrabiarki
  • Naprawa błędów/niedokładności na obrabianym elemencie bez zmiany programu NC

Opis

Integracja systemu metrologicznego (3D współrzędnościowa maszyna pomiarowa) z sondą dotykową do obrabiarki, dzięki której jest możliwe precyzyjne mierzenie obrabianych wyrobów bezpośrednio na obrabiarce. Własne błędy obrabiarki są eliminowane za pomocą niezależnego urządzenia pomiarowego – zewnętrzny laserowy system pomiarowy „Leica”.

Podczas mierzenia obrabiarka jest sterowana tak samo, jak 3D współrzędnościowa maszyna pomiarowa. System ponadto umożliwia automatyczne przeniesienie zmierzonych błędów do układu sterowania obrabiarki jako korekcji do programu CNC (obrabiarka potrafi eliminować błędy obróbki bez konieczności zmiany w programie).

Wymogi rozwiązania

Pomiary międzyoperacyjne i finalne obrabianego elementu o wielkości ok. 1m3 lub większego wymagają niewspółmiernie więcej czasu na transport i manipulację do wydziału pomiarowego i ewentualnie z powrotem na obrabiarkę do naprawy.

Zadaniem jest minimalizacja tych strat w produkcji.