Korekcja opadania suwaka

Korzyści

  • Wzrost dokładności wrzeciona
  • Lepsza finalna dokładność obróbki
  • System pracuje samodzielnie bez konieczności obsługi
  • System kompensacji można konfigurować
  • Duży zakres kompensacji bez wnoszenia dodatkowych sił do prowadnic liniowych
  • Ten system kompensacji suwaka wydłuża żywotność prowadnic liniowych

Opis

Nasze rozwiązanie kompensacji opadania suwaka jest unikatowe i chronione patentem.

Cały wrzeciennik jest rozwiązany tak, że umożliwia kompensację opadania czoła suwaka przy jego wysuwie i użyciu wyposażenia technologicznego. Opadanie suwaka jest kompensowane przez specjalny układ elektromechaniczny, gdzie silnik krokowy obraca mimośrodem, na którym jest ułożony cały podzespół wrzeciennika i suwaka (drugie ułożenie suwaka i płyty wrzeciennika jest rozwiązane rotacyjnym czopem).

Wymogi rozwiązania

Opadanie suwaka przy jego wysuwie i obciążeniu jest właściwością fizyczną. Wynikiem jest powstawanie błędów pozycji i geometrii suwaka.