Automatyczna wymiana narzędzi

Składa się z łańcuchowego, meandrowego lub regałowego magazynka, toru manipulatora na kolumnie lub na regale, oraz własnego manipulatora z obrotowym dwuramiennym chwytakiem. Możliwe jest też rozwiązanie systemu wymiany narzędzi z pomocą robota.

Wyszukiwanie narzędzia jest rozwiązane na bazie kodowanego gniazda w magazynku. Urządzenie umożliwia też automatyczną wymianę narzędzi do głowic frezerskich w kierunku poziomym lub pionowym. Według potrzeb klienta można wybrać różną liczbę gniazd (40, 60, 80, 120, ewentualnie inną według potrzeb klienta).

Wiele wariantów

  • magazynek łańcuchowy
  • magazynek meandrowy
  • magazynek regałowy

Główne zalety AWN

  • różne typy magazynków w zależności od liczby narzędzi
  • wymiana narzędzi również do głowic frezerskich
  • możliwość użycia zrobotyzowanej wymiany narzędzi
  • Różne warianty magazynków narzędzi
  • Wymiana narzędzia w pozycji pionowej lub poziomej
  • Rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta