Vysokorychlostní nevýsuvné vřeteno

 

Vřeteník s nevýsuvným vřetenem je tvořen integrovanou pohonnou jednotkou, která se skládá z motoru a planetové převodovky. Pohonná jednotka navazuje na nitridované vřeteno, které je uloženo pomocí ložisek s kosoúhlým stykem ve vnějším tubusu vřeteníku. Ložiska jsou mazána systémem olej-vzduch a celý tubus hlavního uložení je aktivně chlazen pomocí chladicího agregátu.

Benefity

  • Vysoké maximální otáčky pro aplikaci vysokých řezných parametrů
  • Aplikace rychlostního a produktivního frézování

  • Řešení pro univerzální a efektivní použití stroje
  • Unifikované řešení pro dvě velikosti strojů WHT 110 a WHT 130

Popis

Stroje WHT 110/130 jsou vybaveny centrálně vedenými vřeteníky (optimální z hlediska rovnoměrného tepelného a silového zatížení rámu). Základem vřeteníků je masivní deska, která nese výložník, pohonnou jednotku a další uzly. Pracovní vřeteno je uloženo pomocí ložisek s kosoúhlým stykem ve vnějším tubusu. Ložiska jsou mazána systémem olej-vzuch.

Maximální trvalé otáčky jsou 7 500 ot/min (stroj WHT 110 a WHT 130).

Stroj tak disponuje velmi vysokými otáčkami vřetena a maximálním trvalým momentem 1 245 Nm (S1).

Požadavek na řešení

Technické řešení nevýsuvného vřetena s co nejvyššími otáčkami je častý požadavek při realizaci moderních způsobů obrábění.

Naším cílem bylo vyřešit tyto požadavky a vytvořit tak funkční spojení výhod klasické vyvrtávačky a moderního obráběcího centra určeného pro vysoce efektivní moderní způsoby obrábění.