Modulární rozhraní vřeteníku

Benefity

  • Jednotné rozhraní pro automatickou výměnu různého technologického příslušenství

  • Stálá aplikace plnohodnotného výsuvného vřetene pro realizaci vrtacích / vyvrtávacích operací

  • Vysoká univerzálnost použití stroje (rychlá výměna příslušenství)

Popis

Stroje TOS VARNSDORF jsou vybaveny univerzálním rozhraním, které umožňuje na výsuvné vřeteno nasadit (v automatickém cyklu) různé technologické příslušenství. Součástí tohoto řešení jsou také různé typy zásobníků technologického příslušenství.

Prakticky všechny stroje mají ale společné to, že jsou vybaveny plnohodnotným výsuvným vřetenem, které mohou využívat, a také univerzálním rozhraním pro automatické nasazení různého technologického příslušenství (např. různé frézovací hlavy, lícní desky, speciální nástroje, ….) dle technologických potřeb zákazníka.

Požadavek na řešení

Požadavky zákazníků směřují k maximalizaci využitelnosti stroje – realizaci jak vrtacích/ vyvrtávacích operací, tak i frézování. Cílem je najít takové technické řešení, které umožní používat jak výsuvné vřeteno, tak i různé technologické příslušenství pro frézovací operace při zachování vysoké produktivity stroje.