Koupě nového stroje

Technologické řešení

Při nákupu nových strojů z produkce TOS VARNSDORF nabízíme vypracování technologického řešení, které v sobě obsahuje návrh optimální konfigurace stroje, návrh použití nejvhodnější technologie včetně vypracování časové studie a předložení seznamu vhodných nástrojů a upínacích prvků.

Odkup starého stroje

Při nákupu nového stroje nabízíme možnost odkupu starého stroje, včetně jeho demontáže a odvozu.

Zasituování stroje

Při nákupu nových strojů z produkce TOS VARNSDORF nabízíme zasituování strojů do výrobního objektu, případně další služby spojené s instalací těchto strojů.

Technologická studie

Nabízíme vypracování technologické studie pro optimální využití možností strojů TOS VARNSDORF s využitím praktických zkušeností v oblasti obrábění s produktivními nástroji.

Zajištění financování

Nabízíme různé možnosti financování (leasing, exportní úvěr atd.) u spolupracujících finančních ústavů s krátkou dobou zpracování a za výhodných podmínek.

Doprava

Podle přání zákazníka nabízíme rychlou a komplexní dopravu stroje na místo, které zákazník určí.

Uvedení do provozu

Zajišťujeme rychlé a kvalitní uvedení stroje do provozu. Naši vyškolení pracovníci provádějí standardní, případně i zkrácenou montáž, zajišťují komplexní předání stroje (včetně vytvoření všech potřebných protokolů, opracování zkušebního obrobku, zajištění montážních a měřících přípravků).