Vyvažování vřeteníku

Benefity

  • Nižší nutné posuvové síly pro pohyb osy (zejména při pohybu vzhůru)
  • Minimální spotřeba energie při polohové vazbě
  • Prodlužení životnosti mechanických částí vedení a pohonu svislé osy

Popis

Na strojích TOS VARNSDORF je hmotnost vřeteníku vyvažována (podle typu stroje) pomocí protizávaží uvnitř stojanu nebo pomocí hydromechanického systému.

Díky těmto systémům snižujeme posuvové síly nutné k řízení osy a minimalizujeme spotřebu elektrické energie při zastavení osy na poloze. Díky vyvažovacímu systému bez zanášení dalších sil do rámu a vedení výrazně snižujeme opotřebovávání kuličkových šroubů na ose Y.

Požadavek na řešení

Při posuvu vřeteníku musí motory kuličkových šroubů na ose Y neustále překonávat gravitaci. Naším cílem je minimalizovat toto působení s cílem zvýšit efektivnost a přesnost řízení pohybu svislé osy.