Korekce padání smykadla

Benefity

  • Zvýšení přesnosti stroje
  • Lepší výsledná přesnost obrobků
  • Systém pracuje samostatně bez nutnosti obsluhy
  • Systém kompenzace lze konfigurovat
  • Vysoký rozsah kompenzace bez zanášení dodatečných sil na lineární vedení
  • Tento systém kompenzace smykadla přispívá k delší životnosti lineárního vedení

Popis

Naše řešení kompenzace padání smykadla je unikátní a je patentováno.

Celý vřeteník je koncipován tak, že umožňuje kompenzovat klesání čela smykadla při jeho výsuvu a při aplikaci technologického příslušenství. Klesání smykadla je kompenzováno speciálním elektro-mechanickým systémem, kdy krokový elektromotor natáčí excentr, na kterém je uložena celá skupina vřeteníku a smykadla (druhé uložení smykadla a desky vřeteníku je řešeno rotačním čepem).

Požadavek na řešení

Padání smykadla při jeho výsuvu a zatížení je fyzikální vlastnost. Důsledkem je vznik chyb polohy a geometrie smykadla.