Školení programování

Ve vlastním školícím středisku a dílnách proškolíme NC programátory strojů z TOS VARNSDORF. 

Firma TOS VARNSDORF a.s. disponuje školícím střediskem pro oblast obsluhy a programování strojů se systémy HEIDENHAIN a SIEMENS Sinumerik. Učebna je vybavena čtyřmi programovacími pracovišti, která umožňují simulovat ovládací panel stroje. Dále našim zákazníkům nabízíme v rámci školení možnost ověřit si své znalosti přímo na strojích z produkce TOS VARNSDORF.

Na konci školení dostane každý účastník osvědčení o absolvování kurzu. Termín školení domluvíme individuálně podle Vašich potřeb.

Obsah školení:

 • Provozní režimy systému
 • Popis obrazovky a možností zobrazení
 • Práce v ručním režimu
 • Režim polohování s ručním zadáním
 • Souřadný systém stroje a obrobku
 • Popis a zadání nástroje
 • Práce s tabulkou nástrojů
 • Programování drah nástroje
 • Cykly (vrtání, frézování)
 • Přenos dat do PC
 • Správa souborů na pevném disku a archivace

Obsah školení je možné individuálně upravit dle potřeb zákazníka.

Cílová skupina pro školení: NC programátoři, technologové, operátoři NC strojů.

Předpoklady: znalost frézování.

Rovněž tak provádíme školení obsluhy a údržby strojů z produkce TOS VARNSDORF.