Svislé soustružení

  • Vícestranné technologické užití
  • Karuselovací stůl nebo paleta
  • Speciální držák pomocí systému CAPTO
  • Užití frézovací hlavy HUIL 50 B (s brzdou vřetena)

 

Technické parametry

  • Ø 1 600 mm, max. 400 ot/min, pracovní moment 3 000 Nm
  • max. nosnost 6 / 4 tuny (stůl / paleta) 
  • Ø 2 000 mm, max. 250 ot/min, pracovní moment 7 000 Nm
  • max. nosnost 10 tun (stůl i paleta) 

Popis

Stroj je vybaven tak zvaným "karuselovacím" stolem, nebo paletou. Náhon otáčení je řešen dostatečně dimenzovaným torzním motorem.

Pro nasazení soustružnického nástroje je možné použít z několika typů nástavců. Může to být například speciální nástavec vyvinutý pro upnutí nástroje pomocí CAPTO ve vodorovné a svislé poloze, nebo lze použít frézovací hlavu HUIL 50 B (jež je vybavena mechanickou fixací polohy nástroje v dutině vřetena hlavy).

Požadavek na řešení

Požadavky na neustálé zvyšování efektivity obráběcích procesů v sobě zahrnují mimo jiné také požadavky na možnost vícestranného technologického užití stroje. 

Schopnost stroje aplikovat tyto požadavky vede nejen k výrazné úspoře času (transport obrobku mezi různými stroji), ale zejména k úspoře nákladů (nutnost používání menšího množství strojů).