Zvýšení přesnosti vřetena

Benefity

  • Vyšší přesnost obrobku po obrobení
  • Zajištění dlouhodobé přesnosti stroje
  • Jednoduché používání

Popis

Tato funkce umožňuje kompenzovat teplotní dilataci pracovního vřetene, která je způsobená změnou teploty vřetene při dlouhodobém zatížení a při změně teploty okolního prostředí. Podstatou této funkce je numerické řešení, které na základě naměřených hodnot na teplotních snímačích automaticky provádí korekce výsuvu pracovního vřetena (osa W) nebo výsuvu smykadla (osa V nebo Z) a tím výrazně zvyšuje výslednou dlouhodobou přesnost obrábění.

Požadavek na řešení

Vlivem teplotní dilatace materiálů dochází při dlouhodobém zatížení stroje k prodloužení vřetene, které vede k nepřesnostem ve směru výsuvu vřetene (osa W).