Integrovaný metrologický systém

Benefity

  • Výrazná časová úspora času (není nutné transportovat obrobek na měřící stroj a zpět)
  • Obráběcí stroj je řízen přímo z metrologického softwaru – jednoduché ovládání
  • Eliminace vlastních chyb stroje
  • Oprava chyb/nepřesností na obrobku beze změny NC programu

Popis

Integrace metrologického systému (3D souřadnicový měřící stroj) s dotykovou sondou do obráběcího stroje, díky kterému je možné přesné měření obrobků přímo na stroji. Vlastních chyby stroje jsou eliminovány použitím nezávislého měřícího zařízení – externí laserový měřící systém „Leica“.

Při měření je obráběcí stroj ovládán stejně jako 3D souřadnicový měřící stroj. Systém dále umožňuje automatické přenesení změřených chyb do řídicího systému obráběcího stroje jako korekce k CNC programu (stroj dokáže eliminovat obrobené chyby bez nutnosti změny v programu).

Požadavek na řešení

Mezioperační a finální měření obrobku velikosti cca 1m3 nebo větší spotřebovává neúměrné množství času při dopravě a manipulaci na měrové středisko, případně zpět na stroj na opravu.

Úkolem je minimalizovat tyto ztráty ve výrobě.