Snadná kalibrace hlavy

Benefity

  • Úspora času - jednoduché a rychlé nastavení kinematiky hlavy
  • Zvýšení přesnosti polohování hlavy (vysoká přesnost nastavení)
  • Neomezená opakovatelnost použití

Popis

Tato funkce automaticky proměří otočné osy hlavy pomocí cyklu dotykové sondy. K proměření otočných os se upevní v libovolném místě stolu stroje kalibrační kulička, která se nasnímá pomocí dotykové sondy. Na základě naměřených hodnot systém zjistí prostorové chyby vyplývající z naklápění os. Cyklus vypočítá optimalizovaný kinematický popis stroje, při němž jsou tyto chyby minimální a uloží jej do paměti jako kinematiku stroje. K dispozici je samozřejmě také soubor s protokolem o měření. Kromě naměřených hodnot obsahuje tento soubor také optimalizovaný rozptyl (míra pro statickou přesnost natočení) a také skutečné korekční údaje. K tomu, abyste mohli funkci optimálně využít, potřebujete zvláště tuhou kalibrační kuličku. Tím se vyloučí deformace, způsobené silou při dotyku hrotu sondy.

Požadavek na řešení

Manuální kalibrace frézovací hlavy je bez znalosti patřičných funkcí, případně postupů zdlouhavý proces.