Vřeteník pro univerzální frézovací stroje GRATA

Vřeteník je vyráběn s centrálně vedeným výsuvným smykadlem. Otáčky hnacího hřídele jsou odvozeny od výkonného elektrického pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodové skříně jsou řazeny automaticky – elektricky ovládaným přesouvačem. Náhon z převodovky na náhonový hřídel je proveden přes torzně tuhou spojku. Součástí vřeteníku je elektro-mechanická
kompenzace pohybů smykadla.