Vřeteníky

Vřeteník pro stroje WH 10/105, WHN 110/130, WHN 13/15

Obsahují kompletní uzly a mechanismy uložení a náhonu vřetena (osa C) a výsuvu pracovního vřetena (osa W) včetně upínání nástroje. Na čelo vřeteníku je možno připevnit snímatelné zvláštní technologické příslušenství typu vodicí podpěry, lícní desky, frézovací hlavy apod.

Uložení vřetena je provedeno v přesných vřetenových kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem zvýšené přesnosti v násobném  spořádání s předpětím. Hmotnost vřeteníku je vyvážena protizávažím zavěšeným na lanech a vedeném ve stojanu.

Vřeteník pro stroje WHR/WRD 13, WRD 130/150/160/170, MAXIMA I/II

Základní těleso je tuhý odlitek z tvárné litiny, stejně jako další související část tvaru L, která vytváří vedení pro smykadlo. Vřeteníky WHR/WRD 13, WRD 130–170 jsou koncipovány tak, že umožňují elektro-mechanicky kompenzovat klesání čela smykadla při jeho výsuvu v ose Z.

Náhon otáček pracovního vřetena je odvozen od elektrického regulačního pohonu přes dvoustupňovou převodovku. Hmotnost vřeteníku WRD 130–170 je vyvažována hydraulickým válcem. Zařízení pro vyvažování obsahuje dále tlakové nádoby hydraulického oleje a plynu umístěné na saních stojanu. Tíha vřeteníku WHR/WRD 13 je kompenzována protizávažím uloženým v dutině stojanu.

Vřeteník pro hydrostatické stroj WRD 160/180/200 H

Skříň vřeteníku tvoří uzavřený, tuhý odlitek z kvalitní šedé litiny, na který navazují další skupiny stroje. Vnitřkem odlitku prochází vodorovný čtyřhranný tunel s přesně opracovanými plochami pro vedení smykadla. Náhon otáček pracovního vřetena je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Tři mechanické stupně převodové skříně jsou řazeny
automaticky. Dva posuvové motory zastavěné ve vnější části pohání vřeteník v souřadnici Y.

Vřeteník pro univerzální frézovací stroje GRATA

Vřeteník je vyráběn s centrálně vedeným výsuvným smykadlem. Otáčky hnacího hřídele jsou odvozeny od výkonného elektrického pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodové skříně jsou řazeny automaticky – elektricky ovládaným přesouvačem. Náhon z převodovky na náhonový hřídel je proveden přes torzně tuhou spojku. Součástí vřeteníku je elektro-mechanická
kompenzace pohybů smykadla.

Vřeteník pro obráběcí centra WHT 110/130

Vřeteníky pro obráběcí centra jsou vyráběny s centrálně vedeným vřeteníkem. Toto řešení je optimální z hlediska rovnoměrného tepelného a silového zatížení rámu stroje. U stroje s výsuvným vřetenem je hlavní uložení tvořeno sestavou dutého a pracovního vřetena. Výsuvné pracovní vřeteno je nitridované, uložené s minimální vůlí v celonitridovaném dutém vřetenu. Duté vřeteno je uloženo v soustavě vysoce přesných předepnutých vřetenových ložisek s kosoúhlým stykem.

Vřeteník pro portálové frézovací stroje WVM 2600/3600 T

Základní těleso je tuhý odlitek z tvárné litiny, vytváří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodovky jsou řazeny automaticky – elektricky ovládaným přesouvačem. Na vřeteníku je dále umístěn motor, včetně řemenového
převodu a kuličkového šroubu pro výsuv smykadla, koncové vypínání a odměřování smykadla, včetně bezpečnostní brzdy výsuvu svisle přestavitelného smykadla. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je symetricky po stranách vyvažována hydraulickými válci (plunžry).