Vřeteník pro stroje WHR/WRD 13, WRD 130/150/160/170, MAXIMA I/II

Základní těleso je tuhý odlitek z tvárné litiny, stejně jako další související část tvaru L, která vytváří vedení pro smykadlo. Vřeteníky WHR/WRD 13, WRD 130–170 jsou koncipovány tak, že umožňují elektro-mechanicky kompenzovat klesání čela smykadla při jeho výsuvu v ose Z.

Náhon otáček pracovního vřetena je odvozen od elektrického regulačního pohonu přes dvoustupňovou převodovku. Hmotnost vřeteníku WRD 130–170 je vyvažována hydraulickým válcem. Zařízení pro vyvažování obsahuje dále tlakové nádoby hydraulického oleje a plynu umístěné na saních stojanu. Tíha vřeteníku WHR/WRD 13 je kompenzována protizávažím uloženým v dutině stojanu.