Vřeteník pro portálové frézovací stroje WVM 2600/3600 T

Základní těleso je tuhý odlitek z tvárné litiny, vytváří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodovky jsou řazeny automaticky – elektricky ovládaným přesouvačem. Na vřeteníku je dále umístěn motor, včetně řemenového
převodu a kuličkového šroubu pro výsuv smykadla, koncové vypínání a odměřování smykadla, včetně bezpečnostní brzdy výsuvu svisle přestavitelného smykadla. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je symetricky po stranách vyvažována hydraulickými válci (plunžry).