Vřeteník pro hydrostatické stroj WRD 160/180/200 H

Skříň vřeteníku tvoří uzavřený, tuhý odlitek z kvalitní šedé litiny, na který navazují další skupiny stroje. Vnitřkem odlitku prochází vodorovný čtyřhranný tunel s přesně opracovanými plochami pro vedení smykadla. Náhon otáček pracovního vřetena je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Tři mechanické stupně převodové skříně jsou řazeny
automaticky. Dva posuvové motory zastavěné ve vnější části pohání vřeteník v souřadnici Y.