Přídavné otočné stoly

Přídavné otočné pracovní stoly s vodorovným přestavením jsou určeny jako zvláštní výbava pro vodorovné vyvrtávačky deskové (řada WRD) s možností přizpůsobení též pro stroje jiných výrobců.

Přídavné otočné pracovní stoly s vodorovným přestavením sestávají z pevného lože, po kterém zpravidla podélně pojíždí stůl s vodorovnou upínací plochou uložený otočně na saních.

CNC řízený stůl slouží k upínání a polohování obrobků u technologických pracovišť a může být aplikován též vícenásobně. Umožňuje interpolovat v podélné ose, v rotační ose i v obou současně, s dalšími souvisle řízenými osami příslušného stroje. Rotační osu lze využívat klasicky k polohování, či obrábění za rotace stolu, kdy hlavní řezný pohyb koná rotující nástroj upnutý v pracovním vřetenu stroje.

Řízení a ovládání přídavných stolů včetně výbavy elektrickými servopohony je integrováno do CNC řízení, ovládání a elektro výbavy stroje. Poloha v souřadnicích je programována s inkrementem 0,001°.

Náhon souřadnice B je řešen systémem „Master & Slave“, který se skládá ze dvou samostatných servopohonů včetně řízení.

Široká variabilita provedení

Hlavní výhody příslušenství

  • Náhon otáčení stolu systémem Master - Slave
  • programování polohy s inkrementem 0,001°
  • Variabilní provedení upínacích ploch
  • Stoly s nebo bez lineárního pojezdu
  • Max. nosnost obrobku od 5 do 80 tun
  • Provedení upínacích drážek lze přizpůsobit požadavkům zákazníka
  • Integrace ovládání stolu do systému řízení stroje