Dodatkowe stoły obrotowe

Dodatkowe stoły obrotowe z przestawianiem poziomym są przeznaczone jako wyposażenie specjalne do wytaczarek poziomych płytowych (typ WRD) z możliwością dostosowania również do obrabiarek innych producentów.

Dodatkowe stoły obrotowe z poziomym przestawianiem składają się z nieruchomego łoża, po którym zazwyczaj jeździ wzdłużnie stół z poziomą powierzchnią mocowania, ułożony obrotowo na saniach.

Stół sterowany CNC służy do mocowania i pozycjonowania obrabianych elementów na stanowiskach technologicznych i może być użyty również wielokrotnie. Stół umożliwia interpolację w osi wzdłużnej, w osi rotacyjnej i w obu jednocześnie, z następnymi sterowanymi ciągle osiami odpowiedniej obrabiarki. Oś rotacyjną można wykorzystywać klasycznie do pozycjonowania lub obróbki z rotacją stołu, kiedy główny ruch skrawania wykonuje narzędzie umocowane we wrzecionie roboczym obrabiarki.

Sterowanie i obsługa dodatkowych stołów wraz z wyposażeniem w elektryczne serwonapędy jest zintegrowane w sterowaniu CNC, obsłudze i osprzęcie elektryczym obrabiarki. Pozycja we współrzędnych jest programowana z inkrementem 0,001°.

Napęd współrzędnej B jest rozwiązany systemem „Master & Slave”, który składa się z dwóch samodzielnych serwonapędów wraz ze sterowaniem.

Duża różnorodność konstrukcji

Główne zalety wyposażenia

  • Napęd obrotu stołu systemem Master - Slave
  • programowanie pozycji z inkrementem 0,001°
  • Różne możliwości wykonania powierzchni mocowania
  • Stoły z lub bez posuwu liniowego
  • Maks. masa obrabianego elementu od 5 do 80 ton
  • Wykonanie rowków mocujących można dostosować do potrzeb klienta
  • Integracja sterowania stołem do układu sterowania obrabiarki