Frézovací hlavy

HUIL 50

Univerzální automaticky indexovaná frézovací hlava HUIL 50 je založena na stejné koncepci jako frézovací hlava HUI 50. Toto provedení hlavy
má však přesnější polohování a umožňuje použít podstatně vyšší otáčky. Hlava je vybavena chladicími kanály pro zajištění jejího rovnoměrného chlazení.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 5 000
 • výkon (kW): 25
 • moment (Nm): 1 000
 • hmotnost (kg): 600
 • polohování: index 1°

HUI 50

Frézovací hlava HUI 50 je automaticky indexovaná v obou rovinách po 2,5° a umožňuje tak vyšší efektivitu při natáčení vřetena hlavy vůči ortogonálnímu souřadnému systému stroje.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 3 000
 • výkon (kW): 32
 • moment (Nm): 1 000
 • hmotnost (kg): 440
 • polohování: index 2,5°

HUF 50

Univerzální souvisle polohovaná hlava HUF 50 sestává ze tří kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení. Polohování
stavitelných částí hlavy je odvozeno od rotačního pohybu vřetena stroje. Souvislé polohování je zajištěno pomocí servomotorů, které umožňují natočení hirthového ozubení a následný krok po 0,001° v obou osách A, C.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 3 000
 • výkon (kW): 32
 • moment (Nm): 1 000
 • hmotnost (kg): 610
 • polohování: index 0,001°

HUIT 50

Univerzální automaticky indexovaná frézovací hlava HUIT 50 je založena na stejné koncepci jako frézovací hlava HUIL 50.
Toto provedení hlavy je však podstatně výkonnější a má vyšší krouticí moment.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 4 000
 • výkon (kW): 35
 • moment (Nm): 1 400
 • hmotnost (kg): 710
 • polohování: index 1°

HUFT 50

Univerzální souvisle polohovaná frézovací hlava HUFT 50 je založena na stejné koncepci jako frézovací hlava HUF 50.
Toto provedení hlavy je však podstatně výkonnější a má vyšší krouticí moment. Hlava je vybavena chladicími kanálky, které zajišťují její rovnoměrné chlazení.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 4 000
 • výkon (kW): 35
 • moment (Nm): 1 400
 • hmotnost (kg): 850
 • polohování: index 0.001°

HOI 50

Ortogonální automaticky indexovaná frézovací hlava HOI 50 sestává ze tří kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení v osách A a C pro dosažení potřebné obecné polohy pracovního vřetena hlavy.
Polohování otočných částí je zajištěno mechanickým náhonem od vřetena stroje a umožňuje polohování ±180° v ose C, ±120° v ose A.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 3 500
 • výkon (kW): 37
 • moment (Nm): 1 200
 • hmotnost (kg): 1 100
 • polohování: index 1°

HOIL 50

Ortogonální automaticky indexovaná frézovací hlava HOIL 50 je založena na stejné koncepci jako frézovací hlava HOI 50. Toto provedení hlavy je však výrazně lehčí, s hmotností hlavy sníženou více než o polovinu.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 3 500
 • výkon (kW): 25
 • moment (Nm): 1 000
 • hmotnost (kg): 450
 • polohování: index 1°

HOIT 50

Ortogonální automaticky indexovaná frézovací hlava HOIT 50 je založena na stejné koncepci jako frézovací hlava HOI 50. Toto provedení hlavy je však podstatně výkonnější a má vyšší krouticí moment. Hlava je navržena zejména pro hydrostatické stroje.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 2 000
 • výkon (kW): 50
 • moment (Nm): 2 500
 • hmotnost (kg): 1 100
 • polohování: index 1°

HV/V

Hlava sestává ze tří kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení v osách A a C. Vzájemný pohyb těchto částí je zajištěn samostatnými servopohony, které umožňují souvislé polohování v plném rozsahu natáčení i plynulý pohyb obou os při obrábění.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 3 500
 • výkon (kW): 22
 • moment (Nm): 500
 • hmotnost (kg): 800
 • polohování: souvislé

HPFL 50

Hlava sestává ze tří kompaktně spojených základních částí, kde dvě části jsou spojeny napevno a jedna část je otočná v ose A. Pohyb této části je zajištěn samostatnými servopohony, které umožňují souvislé řízení v plném rozsahu natáčení i plynulý pohyb osy A při obrábění.

 • počet os: 1
 • otáčky (ot/min): 5 000
 • výkon (kW): 20
 • moment (Nm): 1 000
 • hmotnost (kg): 550
 • polohování: souvislé

HPI 50

Hlava sestává ze dvou kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení pro dosažení potřebné polohy pracovního vřetena hlavy. Polohování otočné části je zajištěno mechanickým náhonem od vřetena stroje a umožňuje polohování ±185°.

 • počet os: 1
 • otáčky (ot/min): 3 500
 • výkon (kW): 37
 • moment (Nm): 1 200
 • hmotnost (kg): 600
 • polohování: index 1°

HPR 50

Hlava pravoúhlá ruční HPR 50 sestává ze dvou kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení pro dosažení potřebné polohy pracovního vřetena hlavy.

Úhly nastavení mají přírůstek 0,1° na obvodových stupnicích opatřených noniusem.

 • počet os: 1
 • otáčky (ot/min): 3000
 • výkon (kW): 25
 • moment (Nm): 1 200
 • polohování: ruční
 • hmotnost (kg): 200

HUR 50

Hlava frézovací univerzální ručně polohovaná HUR 50 sestává ze tří kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení pro dosažení potřebné obecné polohy pracovního vřetena hlavy. Úhly nastavení jsou odečitatelné s inkrementem 0,1° na obvodových stupnicích vybavených noniem. Pro nastavení částí hlavy do celkem 8 základních poloh (ve svislé dělicí rovině 4x90°, v šikmé dělicí rovině 2x180° - použité jsou ustavovací kolíky).

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 3000
 • výkon (kW): 20
 • moment (NM): 1000
 • polohování: ruční
 • hmotnost (kg): 300

UFP-50

Slouží jako příslušenství ke strojům WH 10 a WHN 13. Je vhodný na opracování různě skloněných povrchů rovnoběžných s jednou z hlavních os stroje. Ruční upnutí nástroje i frézovacího přístroje na stroj.

 • počet os: 2
 • otáčky (ot/min): 600
 • výkon (kW): 10
 • moment (Nm): 1 000
 • polohování: ruční
 • hmotnost (kg): 200
The HOI 50 orthogonal milling head is automatically indexed and serves for machining of surfaces tilted in any common angle to the basic coordinate system of the machine.
The HUI 50 automatically indexing universal milling head serves for machining of surfaces tilted in any common angle to the basic coordinate system of the machine.
Due to its high power the HV/V milling head is suitable for universal machining at positioning to the general angle in both planes (upon clamping of both axes it provides for higher carrying capacity). The head allows also the permanent machining during the simultaneous movement of both axes.
Presentation of milling head HV-V on machine WRD 170
Presentation of special milling head. The length of this special milling head is 1,750 mm.