Głowice frezarskie

HUIL 50

Uniwersalna automatyczne indeksowana głowica frezerska HUIL 50 jest oparta na takiej samej koncepcji, jak głowica frezerska HUI 50. Ta wersja głowicy
ma jednak dokładniejsze pozycjonowanie i umożliwia użycie znacznie wyższych obrotów. Głowica posiada kanaliki chłodzące dla zapewnienia jej równomiernego chłodzenia.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 5 000
 • moc (kW): 25
 • moment (Nm): 1 000
 • masa (kg): 600
 • pozycjonowanie: indeks 1°

HUI 50

Głowica frezarska HUI 50 jest automatycznie indeksowana w obu płaszczyznach co 2,5°, dzięki czemu umożliwia uzyskanie wyższej efektywności obrotu wrzeciona w stosunku do ortogonalnego układu współrzędnych obrabiarki.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 3 000
 • moc (kW): 32
 • moment (Nm): 1 000
 • masa (kg): 440
 • pozycjonowanie: indeks 2,5°

HUF 50

Uniwersalna ciągle pozycjonowana głowica HUF 50 składa się z trzech kompaktowo połączonych podstawowych części z możliwością ich wzajemnego obrotu. Pozycjonowanie
nastawnych części głowicy jest sprzężone z ruchem rotacyjnym wrzeciona obrabiarki. Ciągłe pozycjonowanie jest zapewnione z pomocą serwomotorów, które umożliwiają obrót uzębienia Hirth i następny krok co 0,001° w obu osiach A, C.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 3 000
 • moc (kW): 32
 • moment (Nm): 1 000
 • masa (kg): 610
 • pozycjonowanie: indeks 0,001°

HUIT 50

Uniwersalna automatyczne indeksowana głowica frezarska HUIT 50 jest oparta na takiej samej koncepcji, jak głowica frezarska HUIL 50.
Ta wersja głowicy jest jednak znacznie bardziej wydajna i ma wyższy moment skręcający.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 4 000
 • moc (kW): 35
 • moment (Nm): 1 400
 • masa (kg): 710
 • pozycjonowanie: indeks 1°

HUFT 50

Uniwersalna ciągle pozycjonowana głowica frezarska HUFT 50 jest oparta na takiej samej koncepcji, jak głowica frezarska HUF 50.
Ta wersja głowicy jest jednak znacznie bardziej wydajna i ma wyższy moment skręcający. Głowica posiada kanaliki chłodzące, które zapewniają jej równomierne chłodzenie.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 4 000
 • moc (kW): 35
 • moment (Nm): 1 400
 • masa (kg): 850
 • pozycjonowanie: indeks 0.001°

HOI 50

Ortogonalna automatycznie indeksowana głowica frezerska HOI 50 składa się z trzech kompaktowo połączonych podstawowych części z możliwością ich wzajemnego obrotu w osiach A i C dla uzyskania potrzebnej ogólnej pozycji wrzeciona roboczego głowicy.
Pozycjonowanie obrotowych części zapewnia napęd mechaniczny od wrzeciona obrabiarki i umożliwia pozycjonowanie ±180° w osi C, ±120° w osi A.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 3 500
 • moc (kW): 37
 • moment (Nm): 1 200
 • masa (kg): 1 100
 • pozycjonowanie: indeks 1°

HOIL 50

Ortogonalna automatycznie indeksowana głowica frezerska HOIL 50 jest oparta na takiej samej koncepcji, jak głowica frezerska HOI 50. Ta wersja głowicy jest jednak wyraźnie lżejsza, o masie głowicy obniżonej o ponad połowę.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 3 500
 • moc (kW): 25
 • moment (Nm): 1 000
 • masa (kg): 450
 • pozycjonowanie: indeks 1°

HOIT 50

Ortogonalna automatycznie indeksowana głowica frezerska HOIT 50 jest oparta na takiej samej koncepcji, jak głowica frezerska HOI 50. Ta wersja głowicy jest jednak znacznie bardziej wydajna i ma wyższy moment skręcający. Głowica jest przeznaczona w szczególności do obrabiarek hydrostatycznych.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 2 000
 • moc (kW): 50
 • moment (Nm): 2 500
 • masa (kg): 1 100
 • pozycjonowanie: indeks 1°

HV/V

Głowica składa się z trzech kompaktowo połączonych podstawowych części z możliwością ich wzajemnego obrotu w osiach A i C. Wzajemny ruch tych części zapewniają samodzielne serwonapędy, które umożliwiają ciągłe pozycjonowanie w pełnym zakresie obrotu i płynny ruch obu osi podczas obróbki.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 3 500
 • moc (kW): 22
 • moment (Nm): 500
 • masa (kg): 800
 • pozycjonowanie: ciągłe

HPFL 50

Głowica składa się z trzech kompaktowo połączonych podstawowych części, z których dwie są połączone na stałe a jedna jest obrotowa w osi A. Ruch tej części zapewniają samodzielne serwonapędy, które umożliwiają ciągłe sterowanie w pełnym zakresie obrotu i płynny ruch osi A podczas obróbki.

 • liczba osi: 1
 • obroty (obr./min): 5 000
 • moc (kW): 20
 • moment (Nm): 1 000
 • masa (kg): 550
 • pozycjonowanie: ciągłe

HPI 50

Głowica składa się z dwóch kompaktowo połączonych podstawowych części z możliwością ich wzajemnego obrotu dla uzyskania potrzebnej pozycji wrzeciona roboczego głowicy. Pozycjonowanie obrotowej części zapewnia napęd mechaniczny od wrzeciona obrabiarki i umożliwia pozycjonowanie ±185°.

 • liczba osi: 1
 • obroty (obr./min): 3 500
 • moc (kW): 37
 • moment (Nm): 1 200
 • masa (kg): 600
 • pozycjonowanie: indeks 1°

HPR 50

Głowica prostokątna ręczna HPR 50 składa się z dwóch kompaktowo połączonych podstawowych części z możliwością ich wzajemnego obrotu dla uzyskania potrzebnej pozycji wrzeciona roboczego głowicy.

Kąty nastawienia mają przyrost 0,1° na obwodowych podziałkach z noniuszem.

 • liczba osi: 1
 • obroty (obr./min): 3000
 • moc (kW): 25
 • moment (Nm): 1 200
 • pozycjonowanie: ręczne
 • masa (kg): 200

HUR 50

Głowica frezarska uniwersalna ręcznie pozycjonowana HUR 50 składa się z trzech kompaktowo połączonych podstawowych części z możliwością ich wzajemnego obrotu dla uzyskania potrzebnej ogólnej pozycji wrzeciona roboczego głowicy. Kąty nastawienia można odczytywać z inkrementem 0,1° na obwodowych podziałkach z noniuszem. Dla ustawienia części głowicy we w sumie 8 podstawowych pozycjach (w pionowej płaszczyźnie podziałowej 4x90°, w pochyłej płaszczyźnie podziałowej 2x180° - są użyte kołki pozycjonujące).

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 3000
 • moc (kW): 20
 • moment (NM): 1000
 • pozycjonowanie: ręczne
 • masa (kg): 300

UFP-40/50

Służy jako wyposażenie dodatkowe do obrabiarek WH 10 i WHN 13. Jest przeznaczony do obróbki różnie nachylonych powierzchni równoległych do jednej z głównych osi obrabiarki. Ręczne umocowanie narzędzia i przyrządu frezerskiego na obrabiarce.

 • liczba osi: 2
 • obroty (obr./min): 600
 • moc (kW): 10
 • moment (Nm): 1 000
 • pozycjonowanie: ręczne
 • masa (kg): 200
The HOI 50 orthogonal milling head is automatically indexed and serves for machining of surfaces tilted in any common angle to the basic coordinate system of the machine.
The HUI 50 automatically indexing universal milling head serves for machining of surfaces tilted in any common angle to the basic coordinate system of the machine.
Due to its high power the HV/V milling head is suitable for universal machining at positioning to the general angle in both planes (upon clamping of both axes it provides for higher carrying capacity). The head allows also the permanent machining during the simultaneous movement of both axes.
Presentation of milling head HV-V on machine WRD 170
Presentation of special milling head. The length of this special milling head is 1,750 mm.