Vřeteník pro stroje WH 10/105, WHN 110/130, WHN 13/15

Obsahují kompletní uzly a mechanismy uložení a náhonu vřetena (osa C) a výsuvu pracovního vřetena (osa W) včetně upínání nástroje. Na čelo vřeteníku je možno připevnit snímatelné zvláštní technologické příslušenství typu vodicí podpěry, lícní desky, frézovací hlavy apod.

Uložení vřetena je provedeno v přesných vřetenových kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem zvýšené přesnosti v násobném  spořádání s předpětím. Hmotnost vřeteníku je vyvážena protizávažím zavěšeným na lanech a vedeném ve stojanu.