Posilujeme oblast servisu a vylepšujeme dálkovou diagnostiku

Novinky a aktuality
28.6.2022

V červnu vyšel v časopisu Průmysl dnes rozhovor s obchodním ředitelem TOS VARNSDORF a.s. Milošem Holakovským pod názvem "Posilujeme oblast servisu a vylepšujeme dálkovou diagnostiku"

Přednímu strojírenskému podniku se daří na českém i zahraničním trhu. Zakázek má tolik, že již plní tržby na příští rok. TOS VARNSDORF a.s., se dlouhodobě zaměřuje na automatizaci, digitalizaci a robotizaci. V této oblasti chystá další investice a posiluje i svoji konkurenceschopnost v oblasti servisu a dálkové diagnostiky. „Zákazník musí mít okamžitě k dispozici náhradní díly a rychle reagující servisní tým,“ říká v rozhovoru obchodní ředitel Miloš Holakovský.

 

Jaké pro vás bylo první čtvrtletí tohoto roku? Daří se vám?

První čtvrtletí lze hodnotit jako velmi dobré. Pozitivní trend loňského roku v příjmu objednávek plynule pokračuje i v těchto měsících. Daří se nám v průmyslově silných zemích, jako je Německo, Itálie, Polsko a Francie. A samozřejmě také na domácím a na slovenském trhu. Získali jsme objednávky z 15 zemí světa včetně vzdálených teritorií USA, Kanady a Číny. Bohužel současná situace na Ukrajině nám neumožňuje pokračovat s obchodní činností v Rusku, Bělorusku a v již zmiňované Ukrajině. Zvýšenou poptávku po našich strojích zaznamenáváme díky silně posilujícímu brazilskému realu.

To se zcela jistě promítne do vašich tržeb. Jaké hospodářské výsledky letos očekáváte?

Stanovili jsme si navýšit tržby roku 2021 o 20 % a dosáhnout částky 1,3 miliardy korun. Tento úkol je na konci prvního čtvrtletí splněn a bohužel díky dlouhým dodacím termínům na téměř všechny komponenty potřebné k výrobě strojů jej již nedokážeme navýšit. Tím se nám obchodní rok zkrátil minimálně o čtyři měsíce. Všechny nové zakázky plní tržby roku 2023.

O jaké obráběcí stroje z vaší produkce je nyní největší zájem? A na jakých zajímavých zakázkách pracujete?

Stále je největší zájem o stroj WHN 13. Těchto strojů dlouhodobě prodáváme okolo 40 % z celkového počtu produktů. Z mého pohledu je zajímavá každá zakázka. Dá se říci, že každý vyrobený stroj je jedinečný. Z hlediska parametrů a technologického vybavení nenajdete dva stejné produkty. Výjimku udělal turecký zákazník, který si objednal tři naprosto totožné stroje. V minulosti bylo zajímavé, když si zákazník objednal automatickou výměnu nástrojů pomocí robota, karuselovací stůl nebo výměnu čtyř palet. Nyní tyto výbavy patří do standardní nabídky a spíše je mimořádné, když si zákazník objedná stroj bez automatizace a robotizace.

Mimo jiné poskytujete také servis, a proto stroje vybavujete dálkovou diagnostikou. Jak to celé funguje a jaké výhody to zákazníkům přináší?

Pro obsluhu stroje je toto velmi jednoduché. Po stisknutí klávesy na ovládacím panelu stroje, tedy po aktivaci dálkové diagnostiky, začne router umístěný v hlavním rozvaděči stroje vysílat šifrovanou komunikaci na server naší firmy. Po úspěšném ověření bezpečnostních prvků se sestaví takzvaný VPN tunel – stabilní a chráněné spojení. V tomto ohledu dodržujeme a aktualizujeme standardy civilní komunikační bezpečnosti. Současně se sestavením VPN tunelu odešle router informační e-mail na středisko servisu a služeb. Ten obsahuje řadu identifikátorů a je chápán, jako žádost o podporu. Tato žádost je servisním střediskem dále zpracovávána. Smyslem této služby je zrychlení a zkvalitnění servisní reakce. Majoritním přínosem je samozřejmě úplné odstranění problémů, kvůli kterým by byla nutná návštěva techniků servisu. To ale není jediný účel dálkové diagnostiky. Detailnější specifikace dílů a celková připravenost na servisní výjezdy nezaostává ve výsledcích. Pomocí této utility jsme schopni zefektivnit diagnostiku závad téměř na úroveň přítomnosti servisního technika „on site“. Dále jsou zde možnosti jako optimalizace stroje na specifickou práci,  poskytnutí technologické podpory, úprava parametrů v případě potřeby a tak dále.

Jak daleko jste u vás s automatizací?

V podstatě každý obráběcí stroj dnes využívá nějaké prvky automatizace. Nejčastěji můžeme vidět automatickou výměnu nástrojů, automatickou výměnu technologického příslušenství, tedy frézovacích hlav nebo automatickou výměnu palet s obrobky. Tyto prvky jsou součástí výbavy také našich strojů. Dále čím dál více automatizují nejrůznější přidružené funkce stroje, jako jsou diagnostické funkce umožňující prediktivní údržbu a servis nebo měřící cykly. Toto je například specialita TOSu VARNSDORF, kdy díky systému TOScontrol můžeme náš obráběcí stroj využívat také jako souřadnicový měřící stroj a zcela automatizovaně provést měření obráběného dílce a zjištěné odchylky a provést korekční obrábění. To vše bez nutnosti transportu dílce na specializované měřící pracoviště, takže dochází k obrovské časové úspoře.

Zmínil jste TOScontrol, což je váš systém pro správu stroje. Můžete ho blíže představit?

Bez přehánění je to vstupní brána obráběcího stroje do světa digitalizace. Tento systém má jednotné uživatelské rozhraní nezávislé na řídícím systému stroje, které umožňuje integrovat celou škálu různých aplikací. Jednou z nich je i samotný řídící systém stroje. To rozšiřuje možnosti využívání stroje a zvyšuje to jeho přidanou hodnotu. Tento systém disponuje OPC-UA rozhraním, což umožňuje komunikaci s aplikacemi třetích stran a nadřazenými systémy. Příkladem je třeba aplikace Správa zakázek, která umožňuje propojení a obousměrnou komunikaci s ERP systémem, kdy je přímo v aplikaci na ovládacím panelu stroje zobrazen plán práce, včetně veškeré potřebné dokumentace a dochází tak přímo na stroji k automatickému odhlašování dokončených kusů. Samozřejmosti
tohoto systému je i možnost definování uživatelských práv ke stroji.

A robotizace?

Co se týče robotizace, tak i zde máme zkušenosti a dokážeme k našim strojům implementovat roboty. Soustředíme se zejména na oblast automatické výměny nástrojů, kdy místo našeho manipulátoru je integrován robot.

Jaké investice letos plánujete, ať už do dalších technologií, vzdělávání pracovníků nebo rozvoje podniku?

Na rozvoj podniku jsme vyčlenili 24 milionů korun. Plánujeme investice do strojního zařízení, informatiky, vozového parku, budov, modelového zařízení a tak dále. Pro zaměstnance z oblasti lidských zdrojů zajišťujeme kromě školení povinných ze zákona také specializovaná školení zaměřená například na oblast řídicích systémů, daní, controllingu, kvality a podobně. Pravidelně se zúčastňují odborných konferencí zaměřených na výzkum a vývoj a tepelné zpracování. Vzdělávání zaměstnanců v roce 2021 bylo ovlivněno pandemií covidu, kdy byla většina aktivit realizována distanční formou. Celkem bylo v roce 2021 proškoleno 320 zaměstnanců.

Kolik lidí nyní zaměstnáváte? A máte dostatek pracovníků?

TOS VARNSDORF a.s., nyní zaměstnává 408 zaměstnanců. Do naší skupiny patří ještě TOS Olomouc s.r.o., a METALURGIE Rumburk s.r.o., kde pracuje dalších 200 lidí. Na stávající počet zakázek máme dostatek pracovníků. Díky prozíravosti majitelů, kteří v roce 2016 zahájili činnost soukromé Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF, máme každý rok, při vhodném doplňování a rozšiřování řad zaměstnanců, z čeho vybírat. Škola vyučuje jak maturitní, tak učňovské obory. Prioritou je kvalita výuky, která je garantem budoucího úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách.

Jaké jsou hlavní trendy ve vašem oboru a jak na ně reagujete?

Jednoznačně je to už zmíněná automatizace, digitalizace a robotizace. Většina konkurenčních firem se srovnává s nabídkou technických parametrů strojů. Z tohoto důvodu vidíme jako klíčový kvalitní servis. Zákazník musí mít okamžitě k dispozici náhradní díly a rychle reagující servisní tým. Z těchto důvodů stále vylepšujeme dálkovou diagnostiku strojů a budujeme po světě servisní střediska se sklady náhradních dílů. Tím se stáváme pro zákazníky zajímavějšími.

Jaké novinky a projekty chystáte na letošní rok?

Nejvíce úsilí věnujeme do rozvoje technologického využití našich strojů. V letošním roce plánujeme nabídnout zvýšené otáčky u stroje WHN 13, u deskových strojů pracujeme na zvětšeném výsuvu smykadla a pracovního vřetena. I u těchto strojů budou standardem zvýšené otáčky. Dále se připravujeme na přechod z řídicího systému SIEMENS SINUMERIK 840 DSI na SIEMENS SINUMERIK ONE. Velmi zajímavým vylepšením procházení i naše nejproduktivnější stroje WHT 110 a 130.