Ozubený hřeben

Pokud je stroj konstruován s osou X delší než 5 000mm, tak je kuličkový šroub nahrazen hřebenovým ozubením. Náhon tohoto řešení je realizován AC-digitálním servopohonem a převodem pastorku na ozubený hřeben (systém Master & Slave).