Motivační program pro studenty SŠ

Studentům 2. ročníků SPŠ TOS VARNSDORF se smlouvou o motivačním příspěvku nabízí společnost TOS VARNSDORF a.s.  motivační příspěvek.

Podmínky pro výplatu motivačního příspěvku:

  • Školní výsledky následovně:
  • Absence: Neomluvená absence 0
  • Tresty: Bez kázeňských trestů – TD, ŘD, snížená známka z chování
  • Prospěch: CP – celkový prospěch, POP – průměrný prospěch z odborných předmětů, OV – odborný výcvik
Motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč/měsíc
Motivační příspěvek 2 500 Kč/měsíc
CP<=2,0
CP<=2,0
POP<=1,8
POP<=2,0
OV=1,0
 OV<=2,0

 

  • Závazek studenta (zletilý / nezletilý) odpracovat po řádném ukončení studia 12 měsíců ve firmě TOS VARNSDORF a.s.
  • Vykonávání odborného výcviku ve firmě TOS VARNSDORF a.s.

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Mlejnková Dyntarová, personalni@tosvarnsdorf.cz, tel.: 412 351 120

Případně použijte odpovědní formulář

Odpovědní formulář
(odstranit)