Inne wyposażenie specjalne

Chłodzenie narzędzia

Na obrabiarkach produkcji TOS VARNSDORF można użyć trzech sposobów chłodzenia narzędzi. Chłodzenie narzędzia z pomocą nastawnych dysz (CHZ) lub wewnętrzne chłodzenie osią narzędzia (CHOV). Chłodzenie osią może być użyte również z zainstalowaną głowicą frezerską. Ewentualnie można użyć chłodzenia narzędzi powietrzem (CHVZ).

 • chłodzenie zewnętrznymi dyszami
 • chłodzenie środkiem wrzeciona
 • chłodzenie powietrzem

Podpory prowadzące wrzeciona

Użycie podpory prowadzącej umożliwia znaczne zwiększenie sztywności ułożyskowania i prowadzenia wrzeciona roboczego i jego użycie zwłaszcza do siłowej lub precyzyjnej obróbki z większymi wysięgami, w całym zakresie obrotów, przy tym jednocześnie umożliwia wysuw wrzeciona roboczego.

 • wzrost stabilności podczas obróbki
 • wyższa sztywność prowadzenia wrzeciona roboczego
 • dokładna obróbka z większym wysięgiem 

Przenośniki wiórów

Na życzenie klienta można dostarczyć z obrabiarką przenośnik wiórów. Długość przenośnika i jego wysokość wynoszenia można dostosować do potrzeb klienta.

 • rozwiązania o zmiennej długości i wysokości podnoszenia
 • można wyposażyć w separator / zbiornik na ciecz chłodzącą
 • można dodać urządzenie zapobiegające gromadzeniu wiórów 

Sondy narzędziowe i obrabianego przedmiotu

Dla wszystkich układów sterowania można wybrać różne typy sond
pomiarowych.

 • sondy narzędziowe i obrabianego przedmiotu
 • kablowe, radiowe lub laserowe przesyłanie sygnału
 • od producentów Renishaw, Blum, Heidenhain, M&H