Automatyczna wymiana palet

Automatyczna wymiana palet (AWP) zastępuje stół obrabiarki, jednak jej zaletą jest szybka wymiana obrabianego elementu dzięki temu, że umożliwia w trakcie obróbki jednego elementu przygotowanie i ustawienie następnego. To wyraźnie przyspiesza proces obróbki.

Standardowa koncepcja urządzenia do wymiany palet jest oparta na automatycznej wymianie palet technologicznych między stacjonarnymi stanowiskami do odkładania wyposażonymi w manipulatory i bazę do mocowania palet na obrabiarce. Paleta jest mocowana na bazie do mocowania z pomocą czopów pozycjonujących i sprężyn talerzowych, zwalnianie palety jest hydrauliczne.

Automatyczna wymiana palet jest przeznaczona do obrabiarek typu WHN 110/130, WHN 13/15, WHR 13, MAXIMA I/II stołowe WHT 110/130.

Wiele wariantów

  • wymiana dwóch palet bezpośrednio na stanowiska do odkładania
  • wymiana od 2 do 4 palet z pomocą manipulatora pośredniego na stanowiska do odkładania
  • kompleksowy transport między obrabiarkami, manipulator z posuwem liniowym

Główne zalety wyposażenia

  • Minimalizacja czasów manipulacyjnych podczas mocowania obrabianego elementu
  • Przyspieszenie procesu obróbki
  • Standaryzowane i sprawdzone rozwiązanie
  • Wymiana od 2 do 4 palet
  • Wykonanie rowków mocujących można dostosować do potrzeb klienta
  • Wymiana jest możliwa również dla palet karuzelowych