Změna nabídky softwarových opcí k řídicím systémům