05 – Systém TOS Control, frézovací hlavy a ukázky užití