TOSwide – Zdalna diagnostyka

 

W przypadku wymagania przeprowadzenia zdalnej diagnostyki, należy skontaktować się z Dziełem Serwisu tutaj.

 

Usługa TOSwide umożliwia przeprowadzanie zdalnej diagnostyki na maszynach z produkcji TOS VARNSDORF a. s., wyposażonych w system sterowania firmy HEIDENHAIN lub SIEMENS, i w stanowisko pracy do zdalnej diagnostyki wyposażone w PC (z systemem operacyjnym Windows 7 i odpowiednim softwarem). Usługa TOSwide jest nowoczesnym narzędziem zwiększania wydajności pracy, które umożliwia diagnozowanie wszystkich funkcji maszyny (PLC), śledzenie statusów wejść i wyjść, kontrolowanie aktywnych parametrów maszynowych.

Specyfikacja ewentualnej usterki maszyny lub systemu jest efektywnym narzędziem szybkiej i pomyślnej interwencji serwisowej. Usługa TOSwide służy więc nie tylko bezpośrednio Klientowi (na prośbę ze strony obsługi), ale jest również pomocniczym narzędziem firmowego centrum serwisowego podczas komunikacji z Klientem.

 

Podstawowy opis TOSwide

Środkiem technicznym usługi jest stanowisko do zdalnej diagnostyki, wyposażone w odpowiedni software w zależności od systemu sterowania, które jest podłączone do sieci Internet, i jest umieszczone u producenta (w przypadku wewnątrzzakładowej modyfikacji usługi TOSwide u Klienta można wykorzystać wewnątrzzakładową sieć Klienta). TOSwide oferowany jest dla maszyn z produkcji TOS VARNSDORF a. s., które wyposażone są w system sterowania HEIDENHAIN iTNC 530, iTNC530HSCI lub SINUMERIK 840D Sl i nowsze. Z drugiej strony u Klienta w szafie rozdzielczej umieszczona jest jednostka MOROS (kombinuje funkcje Modemu, Routeru i Switche w kompaktowej postaci, zamontowana na listwie DIN), która po żądaniu operatora wyśle przez internet wymaganie dotyczącego połączenia z serwerem TOS VARNSDORF. Po pomyślnej wymianie certyfikatów i kluczy bezpieczeństwa ustalone zostanie połączenie i technik TOS VARNSDORF może obsługiwać maszynę.

 

Możliwości TOSwide

  • wyświetlenie aktualnego ekranu podłączonego systemu sterowania i jego zdalne sterowanie
  • uzyskanie danych z podłączonego systemu sterowania w celu kontroli
  • szybkie rozwiązanie problemu (specyfikacja błędu) na obrabiarce na odległość – interaktywna transmisja danych świadczących o stanie maszyny
  • diagnostyka napędów, odczytu i indykacji wejść/wyjść maszyny
  • transmisja danych z sieci serwisowej do systemu stertowania Klienta w celu pomocy podczas technologicznego wykorzystania maszyny (transmisja NC programów, tabeli narzędzi i punktów zerowych) i podczas modyfikacji właściwości maszyny (transmisja PLC programów i parametrów maszynowych)
     

 

Bezpieczeństwo diagnostyki zdalnej TOSwide

Prośba o komunikację technicznie zawsze wychodzi ze strony Klienta, nie z firmy TOS VARNSDORF a.s. i jest zawsze wyjściowe. Połącznie zabezpieczone jest poprzez wirtualną prywatną sieć lub VPN. System ten działa w taki sposób, że użytkownik podłącza się do jednostki VPN i jest tym samym użytkownikiem zaufanym. Sieci są chronione poprzez firewall, który umożliwia dostęp tylko zdefiniowanym bramom VPN. VPN do uwierzytelniania użytkowników wykorzystuje cyfrowe certyfikaty, a cała komunikacja jest szyfrowana. W przypadku dłuższego połączenia, fabrycznie ustawiona jest zmiana algorytmu szyfrowania co godzinę. Komunikację można więc traktować jako bezpieczną.

 

WARUNKI PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA

  • Klient doprowadzi kabel Ethernet do szafy rozdzielczej do jednostki MOROS do gniazdka LAN Ext. z dostępnym internetem.
  • Komunikacja przebiega na porcie UDP 1194, potrzebna jest zgoda na firewallu wyjściowym (jednostka u Klienta wysyła prośbę do TOS VARNSDORF)
  • Przydzielenie wolnego adresu IP jednostce MOROS w przypadku, kiedy Klient będzie wymagał obustronnej komunikacji – tj. wysyłanie NC programów do maszyny po kablu z biura, jak i zdalną diagnostykę. W przypadku, kiedy wybierze tylko zdalną diagnostykę, jednostka będzie nastawiona na DHCP client i otrzyma adres IP z serwera.

  

  

 

You can make a specific request precisely according to your needs under advantageous conditions.

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Republika Czeska

Reg. No.: 27327850
VAT: CZ 27327850

Tel.: +420 412 351 111
Faks: +420 412 351 490
E-mail: info@tosvarnsdorf.cz

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Sieć sprzedaży

Serwis

Serwis - naprawy gwarancyjne
E-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Serwis - naprawy pogwarancyjne
E-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Części zamienne
E-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Cookie settings