TOSwide

 

V případě požadavku na provedení dálkové diagnostiky klikněte prosím zde

 

Služba TOSwide umožňuje provádět dálkovou diagnostiku na strojích z produkce TOS VARNSDORF a. s., vybavenými řídícím systémem firmy HEIDENHAIN nebo SIEMENS, a pracovištěm pro dálkovou diagnostiku, vybaveným PC (s operačním systémem Windows 7 a příslušným softwarem). Služba TOSwide je moderním nástrojem pro zvýšení produktivity práce, který umožňuje diagnostikovat všechny funkce stroje (PLC), sledovat statusy vstupů a výstupů, kontrolovat aktivní strojní parametry.

Upřesnění případné poruchy stroje anebo systému je efektivním nástrojem pro rychlost a úspěšnost servisního zásahu. Služba TOSwide tak slouží nejen přímo zákazníkovi (na vyžádání ze strany obsluhy), ale je také podpůrným nástrojem pro firemní servisní středisko při komunikaci se zákazníkem.

 

Základní popis TOSwide

Technickým prostředkem služby je pracoviště pro dálkovou diagnostiku vybavené příslušným softwarem dle řídícího systému, které je připojeno k síti Internet, a je umístěno u výrobce (v případě vnitropodnikové modifikace služby TOSwide u zákazníka lze využít vnitropodnikovou síť zákazníka). TOSwide je nabízen pro stroje z produkce TOS VARNSDORF a. s., které jsou vybaveny řídícím systémem HEIDENHAIN iTNC 530, iTNC530HSCI nebo SINUMERIK 840D Sl a novější. Na druhé straně u zákazníka je v elektrorozvaděči umístěna jednotka MOROS (kombinuje funkce Modemu, Routeru a Switche v kompaktní podobě, montovaný na DIN lištu), která po požadavku operátora stroje vyšle přes internet požadavek na spojení s TOS VARNSDORF serverem. Po úspěšné výměně certifikátů a bezpečnostních klíčů se sestaví spojení a technik TOS VARNSDORF může obsluhovat stroj.

 

Možnosti TOSwide

  • zobrazení aktuální obrazovky připojeného řídícího systému a její vzdálené ovládání
  • získání dat z připojeného řídícího systému pro účely kontroly
  • rychlé řešení problému (upřesnění chyby) na obráběcím stroji na dálku – interaktivní přenos dat vypovídajících o stavu stroje
  • diagnostika pohonů, odměřování a indikace vstupů/výstupů stroje
  • přenos dat ze servisní sítě do řídícího systému zákazníka za účelem podpory při technologickém využití stroje (přenos NC programů, tabulek nástrojů a nulových bodů) a při úpravách vlastností stroje (přenos PLC programů a strojních parametrů).
     

 

Bezpečnost TOSwide

Požadavek pro komunikaci vzniká od zákazníka, nikoli z firmy TOS Varnsdorf a.s. a je vždy odchozí. Spojení je zabezpečeno přes virtuální privátní síť neboli VPN. Tento systém vychází z toho, že se uživatel připojil na VPN jednotku a je tedy tím, za koho se vydává. Dále se počítá s tím, že obě sítě chrání firewall, který umožňuje přístup pouze definovaným VPN branám. VPN využívá k autentizaci uživatelů digitální certifikáty a celá komunikace je šifrována. V případě delšího spojení, továrně nastaveno po každé hodině, se změní i šifrovací algoritmus. Můžeme ji tedy považovat za bezpečnou.

 

Podmínky připojení zařízení

  • Zákazník přivede Ethernet kabel do elektrorozvaděče k jednotce MOROS do zdířky LAN Ext. s dostupným internetem.
  • Komunikace běží na portu UDP 1194, je třeba mít povolení na odchozím firewallu (jednotka u zákazníka vysílá požadavek na TOS VARNSDORF)
  • Přidělení volné IP adresy MOROS jednotce v případě, že zákazník bude požadovat oboustrannou komunikaci – tedy posílání NC programů do stroje po kabelu z kanceláře, tak i dálkovou diagnostiku. V případě, že zvolí pouze dálkovou diagnostiku, jednotka bude nastavena na DHCP client a obdrží IP adresu ze serveru.

 

Vyžádejte si konkrétní nabídku přesně podle Vašich potřeb za výhodných podmínek.

 

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies