TOSwide - Dálková diagnostika

Služba TOSwide umožňuje provádět dálkovou diagnostiku mezi stroji z produkce TOS VARNSDORF a. s., vybavenými řídícím systémem TNC firmy HEIDENHAIN, a pracovištěm pro dálkovou diagnostiku, vybaveným PC (s operačním systémem Windows 95 až XP) a příslušným softwarem. Služba TOSwide je moderním nástrojem pro zvýšení produktivity práce, který umožňuje diagnostikovat všechny funkce stroje (PLC) a podmíněně i funkce řídícího systému, např. umožňuje kontrolu aktivních MP parametrů systému.

Upřesnění případné poruchy stroje a/nebo systému je efektivním nástrojem pro rychlost a úspěšnost servisního zásahu. Služba TOSwide tak slouží nejen přímo zákazníkovi (na vyžádání ze strany obsluhy), ale je také podpůrným nástrojem pro firemní servisní středisko při komunikaci se zákazníkem.

Základní popis TOSwide

Technickým prostředkem služby je pracoviště pro dálkovou diagnostiku vybavené softwarem TeleService od firmy HEIDENHAIN. Toto pracoviště připojené k řídícímu systému stroje je připojeno k síti Internet. V základním provedení je toto pracoviště umístěno u výrobce (v případě vnitropodnikové modifikace služby TOSwide u zákazníka lze využít vnitropodnikovou síť zákazníka). TOSwide je nabízen pro stroje z produkce TOS VARNSDORF, a. s., které jsou vybaveny řídícím systémem TNC 426 (min. NC. 280 476 xx), TNC 430 (min. NC. 280 476 xx) nebo iTNC 530.

Možnosti TOSwide

Pomocí programu TeleService lze určit pravděpodobnou příčinu poruchy, prohlížet proměnné PLC, diagnostikovat pohony a odměřování a vytvářet BACKUP a LOGBOOK řídícího systému. Na pracovišti dálkové diagnostiky je nainstalován rezidentní program TeleService Agent, který automaticky přijímá požadavky obsluhy stroje na propojení se softwarem TeleService. Základními nástroji softwaru TeleService, pomocí nichž lze na pracovišti dálkové diagnostiky provádět potřebné činnosti, jsou: konfigurace připojení, zobrazení aktuální obrazovky připojeného řídícího systému TNC, zobrazení klávesnice pro ovládání připojeného řídícího systému TNC, utilita TNCremoNT pro přenos dat mezi PC a TNC, utilita TNCexplorer pro zobrazování aktuálního stavu PLC, okno diagnostiky pohonů a odměřování, utilita WinCMD (dialogové okno systému - obdoba funkce Příkazový řádek DOSu ve Windows).

Připojení k síti

Nezávislé připojení obsluhy TeleService na pracovišti dálkové diagnostiky je umožněno připojením do sítě, které lze realizovat těmito způsoby:

  • PROPOJENÍ POMOCÍ ANALOGOVÉ TELEFONNÍ LINKY - modem připojený k řídícímu systému stroje u zákazníka, se sítí komunikuje prostřednictvím telefonní linky (pobočková ústředna nebo místní poskytovatel připojení).
  • PROPOJENÍ POMOCÍ TCP/IP PROTOKOLU (SÍTĚ INTERNET) - zákazník je připojen do sítě Internet pevnou linkou (router, firewall). Řídící systém stroje je připojený do zákazníkovy vnitropodnikové sítě.

 

 

Vyžádejte si konkrétní nabídku přesně podle Vašich potřeb za výhodných podmínek.

Ke stažení

 

 

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies