Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

TOS VARNSDORF a.s. aktivně využívá k realizaci svých rozvojových a inovačních projektů Evropských fondů, je jedním z účastníků programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

Název projektu:

Inovace studijních programů pro zvýšení konkurenceschopnosti technických oborů

Zkrácený název:

TECHNOMAT

Celková výše dotace:

15 560 843,20 Kč

Příjemce podpory:

Technická univerzita v Liberci

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.2.00/28.0316

Anotace projektu:

Obsahem projektu je inovace programu Strojírenství, Strojní inženýrství, Průmyslový management, Textil a Design formou modernizace teoretických i praktických částí vyučovaných předmětů v souladu s novými trendy v jednotlivých oblastech průmyslu. Potřeba realizace projektu je dána požadavky kladenými na znalosti absolventů technických oborů z hlediska jejich uplatnění v průmyslu, nutností vytvořit pevnější vazby mezi průmyslovou a akademickou sférou s cílem zvyšování kvalifikace akademických pracovníků a nezbytností vytvořit studijní materiály, zahrnující současné aktuální informace v oborech a to formou klasických skript i moderních výukových forem. V projektu určeném pro studenty a akademické pracovníky bude dosaženo zásadní inovace stávajících předmětů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Plánované aktivity budou realizovány akademickými pracovníky Technické univerzity v Liberci spolu se zahraničními odborníky a specialisty z průmyslu.

Prioritní osa:

2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory:

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Období realizace:

1.1.2012 – 31.12.2014

Řešitel:

Ing. Jiří Sobotka, Ph.D.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2023 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.
Nastavení cookies