Stipendijní program

Společnost TOS VARNSDORF a.s. nabízí program pro talentované studenty technických oborů vysokých škol s předpokladem dalšího uplatnění ve firmě po ukončení studia.

Podmínky stipendijního programu:

 • Stipendijní program nabízíme studentům 4. a vyšších ročníků vysokých škol, kteří studují vybrané obory denní formou magisterského studia.
 • Student se přihlásí do programu vyplněním formuláře Žádost o stipendium, jehož přílohou je i životopis.
 • Do výběrového řízení postupují pouze řádně vyplněné, poštou zaslané nebo osobně předané žádosti.
 • Kritéria pro výběr stipendistů:
  • dlouhodobé dosahování velmi dobrých studijních výsledků (studijní průměr do 2,00)
  • jazyková úroveň AJ nebo NJ minimálně na úrovni A2 (dle evropského referenčního rámce)
 • Se stipendistou bude uzavřena Dohoda o poskytnutí stipendia.
 • Měsíční stipendium bude poskytováno ve 4. ročníku ve výši 5.000,- Kč a v 5. ročníku ve výši 6.000,- Kč v průběhu akademického roku (mimo prázdnin). Stipendium bude vypláceno ve výplatních termínech společnosti.
 • Poživatel stipendia je po ukončení studia smluvně vázán k odpracování minimálně 2 roků v TOS VARNSDORF a.s.
 • Dojde-li k ukončení pracovního poměru před uplynutím sjednané doby, vrátí stipendista celou část společností vynaložených nákladů.

Termín podání žádosti o stipendium:

Uzávěrka žádostí je do 15.8.2016.

Informace o získání stipendia bude předána nejpozději do 31.8.2016.

Kontaktní osoba: Vladimíra Hulánová Makalová, vedoucí odboru ŘLZ, tel.: 412 351 123, mobil: 605 203 771

 

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 259
email:

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail:
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail:
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail:
Tel.: +420 412 351 234