Vzpomínky 77 - Historie obrábění 4

Předchozí díl: vývoj soustružení do konce 18. století, první část popisu začátků vrtání.

Rozvoj výroby palných zbraní a hodin přinesl nové požadavky na zdokonalování vrtání (stejně tomu bylo u soustružení).

Nejstarší zpráva o vyvrtávačce na hlavně děl pochází z Trieru z roku 1373. Kolem roku 1500 navrhl Leonardo da Vinci vodorovnou i svislou vyvrtávačku na výrobu dřevěných trub. Z první poloviny 16. století (1540) pochází vyobrazení a podrobný popis vodorovné vyvrtávačky na vodní pohon (v díle V. Biringuccia "De la pirotechnia libri X"). Zásadní pokrok kovoobráběcích vyvrtávaček byl pak učiněn v 18. století, kdy v r. 1720 sestrojil Keller vyvrtávačku na vyvrtávání dělových hlavní z plného kusu, podobný pokus učinil v r. 1740 Švýcar Moritz, v roce 1765 pak Angličan Smeaton zkonstruoval vyvrtávačku na vyvrtávání válců parních strojů. Skutečně vyhovujícím řešením byla však až vyvrtávačka, kterou v letech 1774-1775 zkonstruoval Angličan John Wilkinson (opět pro vyvrtávání dělových hlavní, ale bylo možno ji použít i pro vyvrtávání válců parních strojů). Z vývoje řezného nástroje (vrtáku) je možno uvést, že již ve starší době kamenné byly známy pazourkové vrtáky s klínovým ostřím a že v mladší době kamenné se objevil princip vrtáku trubkového (jádrového), vyvrtávajícího z obráběného předmětu jádro. V době bronzové a železné se objevily kovové vrtáky s klínovým ostřím, ale teprve z 15. století jsou doloženy vrtáky spirálovitě stočené. Spirálový vrták na dřevo novodobého tvaru začal používat v roce 1770 Angličan P. Cooke. Spirálové vrtáky pro obrábění kovů se začaly používat ve 20. letech 19. století současně v Anglii a USA.

Ostatní způsoby obrábění kovů (hoblování, obrážení, frézování a broušení) se začaly vyvíjet až v průběhu průmyslové revoluce.

Průmyslová revoluce a vznik strojírenství

Lidstvo používá různé druhy strojů už celou řadu staletí, avšak strojírenství vzniklo až v době průmyslové revoluce, jíž byla zahájena průmyslová, industriální epocha v dějinách lidstva. Jedním z jejích hlavních znaků je systematické nahrazování lidské práce činností strojů v nejrůznějších sférách života lidské civilizace. V době průmyslové revoluce, kterou z hlediska světových dějin vymezujeme zhruba polovinou 18. století a polovinou 19. století, byl proces industrializace zahájen ve sféře výroby zboží a v dopravě.

Průmyslová revoluce začala v Anglii v textilní výrobě kolem poloviny 18. století. Tehdy vznikla velká poptávka po látkách, kterými bylo třeba zásobovat rostoucí počet obyvatelstva v mateřské zemi a zámořských koloniích. Potřebnému růstu výroby látek však bránilo spřádání příze, které mělo podstatně nižší produktivitu práce než tkaní látek: pro jednoho tkalce muselo po roce 1733, kdy John Kay zdokonalil tkalcovský stav, spřádat přízi až dvanáct přadláků. Tento nepoměr vyřešil v roce 1769 Richard Arkwright vynalezením spřádacího stroje, v městě Cromptonu založil strojní přádelnu - první skutečnou továrnu na světě. Továrna s pracovními stroji výrazně odlišuje dobu průmyslové revoluce od rukodělného způsobu výroby zboží v celé předchozí historii lidstva.

Následující díl: průmyslová revoluce v Anglii do konce 18. století, první továrny.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.