Vzpomínky 74 - Historie obrábění 1

Na více než rok přerušujeme popis historie továren, které byly nějakým způsobem spojeny s TOSem. Buď koncem roku 2004 nebo začátkem roku 2005 (jsme optimisté) budeme v této řadě pokračovat, čekají nás: českokamenická strojírna (naposledy TOSKAM), rumburská slévárna (METALURIGE), bývalé varnsdorfské generálky (nyní Technické služby), varnsdorfská slévárna a samozřejmě základní závod v Žitavské ulici - vlastní Plauertka (nyní ReTOS). Získáváme tak čas na další bádání a možná i nalezení dosud neznámých podkladů.
Nejbližších zhruba 30 dílů našeho zdánlivě nekonečného seriálu věnujeme první části rozsáhlého textu, který jsme kdysi pracovně nazvali „Co spadlo editorovi pod stůl“. Tento komplex není uceleným textem, jsou to vlastně jednotlivé příspěvky do naší jubilejní knihy „Varnsdorf město průmyslu a zahrad“, které se buď do knihy nevešly vůbec nebo jen ve zkrácené verzi. Plníme tak slib, který jsme tehdy dali.
Prvním zveřejněným textem je příspěvek PhDr. Otto Smrčka, CSc., v originále se nazývající „Přehled vývoje obrábění do konce 2. světové války“. Několik pasáží z tohoto poměrně dlouhého textu bylo použito v knize, několik úvodních odstavců jsme také uveřejnili v letošním čísle 8 našich novin (to byl speciál ke stému založení firmy). Od příštího čísla se budete pravidelně setkávat s popisem vývoje obrábění v této rubrice Vzpomínky. Začneme v pravěku, u prvopočátku obrábění, pak si něco povíme o počátcích strojírenství jako takového, o průmyslové revoluci, zmíníme se o začátcích strojírenství na území dnešní České republiky. Následují kapitoly o hlavních tendencích ve strojírenství a charakteristika obecného vývoje obrábění, další zajímavou kapitolou je „Použití a výroba kovoobráběcích strojů v Česku do konce 2. světové války“. Poté podrobněji projdeme vývoj jednotlivých druhů obrábění. Závěr příspěvku dr. Smrčka obsahuje důležitá data z dějin obrábění. My to trochu otočíme, první kapitolou v našich novinách bude právě tato poslední.
Chtěli jsme zachovat kontinuitu textu, proto jsme se rozhodli zařadit i ty části, které jste si již mohli přečíst v knize nebo ve zmiňovaném čísle 8. Text není doslovný, přizpůsobujeme jej seriálovosti a stylu tohoto sloupku. O autorská práva nemusíte mít strach, protože všechny příspěvky, které vznikly pro jubilejní knihu, jsou ve vlastnictví TOSu, a my je tudíž můžeme používat podle své potřeby. Občas naše vyprávění doplníme vhodnými ilustracemi. Tak tedy: obrábění zdar. A ještě něco – nezůstane jen u historie obrábění, editorovi toho spadlo pod stůl více. Ale to už je vzdálenější výhled, nebudeme předbíhat.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.