Vzpomínky 73 - Junker, Grohmann, Olbrich aneb jiříkovská Armaturka podruhé

Dnes dokončíme mapování jiříkovských firem, které se na krátkou dobu staly součástí Severočeské (či Varnsdorfské) armaturky.
V Jiříkově v č.p. 164 sídlila firma „Gotthard Junker“, která získala koncesní dekret 1. srpna 1925. Od roku 1938 firmu provozovala manželka Gottharda Junkera podle vdovského práva. Další záznam v obchodním rejstříku říká, že tato brusírna kovů (a galvanický ústav) byla 4. dubna 1946 konfiskována výměrem okresní správní komise ve Šluknově a že národním správcem byl ustanoven Bohuslav Kňourek. Po třech letech, přesněji 23. července 1949, byla ministerstvem průmyslu jmenována národním správcem Severočeská armaturka n. p., aby nakonec 21. března 1951 byla tato firma (Junker) znárodněna a začleněna do Severočeské armaturky n. p. Ústí nad Labem.
Další jiříkovskou firmou, která nás zajímá, byla slévárna kovů „Jan Grohmann“. O jejích začátcích víme jen to, že sídlila v Jiříkově a že majitelem byl Jan Grohmann, slévač lehkých a těžkých kovů. Záznamy v obchodním rejstříku jsou poměrně skoupé, dočítáme se, že 21. července 1945 byla v této firmě zavedena národní správa (výměrem okresní správní komise ve Šluknově) a prozatímním národním správcem byl ustanoven Karel Štěpán ze Šluknova. Další zápis prozrazuje, že 9. července 1948 (výměrem okresního národního výboru ve Šluknově) byla jmenována národním správcem Severočeská armaturka n. p. Ústí nad Labem. Následně na to byla 26. dubna 1949 vyhláškou ministra průmyslu majetková podstata firmy Jan Grohmann začleněna do Severočeské armaturky.
Třetí firmou byla firma „Alfred Olbrich a spol.“, která sídlila v Jiříkově č.p. 839. Zabývala se stavbou strojů, výrobou automobilových a strojních součástí. Veřejnou společností se stala 1. ledna 1937. Také tato firma byla po válce zkonfiskována a 29. června 1945 byla do ní zavedena národní správa. Zasloužil se o to výměr okresní správní komise ve Šluknově. Prozatímním národním správcem byl ustanoven Otomar Klíma z Jiříkova. Severočeská armaturka byla národním správcem jmenována 11. května 1948, vyhláškou ministra průmyslu pak byla majetková podstata této firmy začleněna do Severočeské armaturky k 1. lednu 1948. Zde se dozvídáme, že minule jmenovaný Ing. Arch. Jiří Popel oceňoval i tuto továrnu, cenil ji na 1 158 747,- Kč. V ocenění byl údaj, který hovoří o tom, že budovy pocházejí z roku 1926, mějme tedy tento rok jako rok založení firmy.
Všechny čtyři jiříkovské firmy (Böhm, Junker, Grohmann a Olbrich) se postupně od roku 1948 do roku 1951 staly součástí Severočeské armaturky. V roce 1951 byla do bývalé slévárny Grohmann přestěhována slévárna barevných kovů ze sídla firmy Julius Winkler (u varnsdorfské pošty – více najdete v dílu 65). Jiříkovská anabáze pokračovala dále, protože 1. dubna 1955 byla již z Varnsdorfské armaturky n. p. (ta vznikla vyčleněním varnsdorfských a jiříkovských provozů ze Severočeské armaturky a jejich osamostatněním) vyjmuta provozovna v Jiříkově (jak pravil ministr strojírenství ve svém dopise z 25. března 1955) a předána ministerstvu zemědělství. Tato transakce se netýkala slévárny (tedy bývalé firmy „Jan Grohmann“), načež ministerstvo zemědělství v těchto objektech zřídilo Strojní traktorovou stanici (STS). Slévárna pracovala dál, byla součástí Varnsdorfské armaturky. Poslední strojírenská (tedy spíše slévačská) píseň v Jiříkově zazněla 1. září 1958, kdy byla slévárna z Jiříkova přestěhována do bývalé firmy „Zimmer dědicové“ (takto varnsdorfské slévárny – k historii této firmy se dostaneme někdy později) a areál v Jiříkově byl předán Státním statkům.
Tím definitivně opouštíme Jiříkov a na několik měsíců i historii továren spojených s TOSem. Od příštího dílu se začínáme věnovat něčemu novému. Začneme rovnou v pravěku.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.