Vzpomínky 72 - František Böhm aneb jiříkovská Armaturka poprvé

Ještě se neloučíme s Armaturkou definitivně, v několika dalších dílech se na-krátko přesuneme do Jiříkova, kde se po znárodnění sloučilo několik menších továren, aby se nakonec staly od 1. ledna 1954 součástí Varnsdorfské armaturky.
V objektu tkalcovny firmy Robert Holfeld se sídlem Jiříkov 154 fungovala před druhou světovou válkou provozovna malé firmy, která se jmenovala „František Böhm“. Byla to vý-robna truhlářského nářadí a zařízení na výrobu dýh, firma nebyla zapsána v rejstříku ob-chodního soudu. Továrna sídlila ve dvou budovách o dvanácti místnostech, prvním národním správcem byl Ladislav Matějka.
Zemský národní výbor v Praze svým přípisem ze dne 9. prosince 1947 ustanovil, že národním správcem této firmy se stává Severočeská armaturka v Ústí nad Labem. Severo-česká armaturka pověřila správou firmy Josefa Vildunce. Továrna pod správou armaturky pokračovala v původním výrobním programu, nově se však začaly vyrábět autozvedáky a armatury. Původní program byl postupně omezován, až byl nakonec zcela nahrazen výrobou armatur.
Vyhláškou ministra průmyslu ze dne 29. července 1948 byla firma „František Böhm“ začleněna do Severočeské armaturky, dříve Schäffer a Budenberg, n. p. Ústí nad Labem. Po dlouhém jednání s Fondem národní obnovy, osídlovacím úřadem a ministerstvem průmyslu byla výměrem ministerstva průmyslu z 11. října 1949 začleněna majetková podstata firmy Robert Holfeld (sídlo firmy Böhm) do majetku Severočeské armaturky v Ústí nad Labem. Tím se definitivně uzavřela samostatná existence jedné z jiříkovských továren, které se na konci čtyřicátých a začátku padesátých let staly součástí Severočeské armaturky. Poznamenejme ještě, že 14. prosince 1949 byla firma „František Böhm“ oceněna Ing. Arch. Jiřím Popelem na 3 473 567,20 Kč. V ocenění je uvedeno, že budovy byly postaveny v roce 1892, že byly dobře udržovány, v roce 1949 renovovány a jsou v dobrém stavu.
Příště se opět vrátíme do Jiříkova, čekají nás další firmy, které nejprve pohltila Seve-ročeská armaturka, aby se od začátku roku 1954 společně staly závodem Jiříkov Varnsdorf-ské armaturky, národní podnik.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.