Vzpomínky 71 - Třetí dodatek

Ve třetím dodatku se zpětně vypravíme do několika předchozích dílů našeho seriálu. V nich se buď nedostalo na všechno, co jsme věděli, anebo jsme získali nové informace.
Předchozí díl uzavíral heptalogii (sedm dílů) o Armaturce. Napravujeme jednu nepřesnost. Po ukončení výroby původní Armaturky (již po sloučení s TOSem) nebyla veškerá výroba přesunuta do mateřského závodu v Ústí nad Labem, ale naopak – sem byla převedena jen menší část, kdežto většina sortimentu skončila v Armaturce Myjava a další část byla převedena do MSA Dolní Benešov.
V dílech 68 a 69 jsme psali o tom, že továrnu, která byla založena jako „Ignaz Klein & Co.“ (od roku 1958 patřila Armaturce a v letech 1960 až 2000 byla součástí TOSu), vlastnila v letech 1941 až 1945 firma bratrů Richterů. Kdo byli bratři Richterové ? Příjmení Richter je dodnes ve Varnsdorfu velmi frekventované, naši Richterové se tu jako podnikatelé objevili v roce 1858, kdy Hermann Josef Richter založil ruční tkalcovnu v č. p. 120, v roce 1868 ji předal svým synům Hermannovi, Johannovi a Eduardovi. V roce 1895 byl zahájen provoz továrny v budově č. p. 1543 (dnešní areál firmy Frottana - Bohemia s.r.o. v Karlínské ulici). V roce 1922 firmu převzali bratři Heinz Curt a Siegfried Richterovi. A právě tito bratři tvořili zmiňovanou firmu „Brüder Richter“, která v roce 1941 získala arizovanou továrnu „Ignaz Klein & Co.“, přičemž jmenný seznam vlastníků firmy se mírně komplikuje informacemi z oficiálního přehledu československých firem z roku 1930, kde je uvedeno, že firmu „Brüder Richter“ vlastní tito majitelé: Heinrich Richter, Heinz Kurt Richter, Siegfried Richter a Walter Hermann Richter. Tak si vyberte.
V dílu 63 (pod názvem Druhý dodatek – takže následující odstavec je tudíž dodatkem dodatku) jsme se zabývali osudem Egona Singera. Dnes už toho víme trochu více. Egon Singer žil v letech 1896 – 1985, jeho otec byl továrníkem v Jindřichově Hradci. Pan Singer narukoval do armády a aktivně se zúčastnil první světové války jako jednoroční dobrovolník (v Jugoslávii se také seznámil s Janem Masarykem). Po válce se oženil s Karoline Löwy, dcerou továrníka, který byl spoluvlastníkem firmy „F. & R. Löwy“. Těsně před druhou světovou válkou se Egon Singer stal majitelem právě té továrny, která stála v Žitavské ulici v těsném sousedství firmy Arno Plauert, a jež byla po obsazení českého pohraničí nacistickým Německem arizována a do vlastnictví ji pak získal Karl Herrmann. Po válce se Egon Singer vrátil do Varnsdorfu, o svůj majetek přišel vzápětí i podruhé.
Příští díl Vzpomínek pokračuje historií Armaturky, ale z Varnsdorfu se přemístíme do Jiříkova.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.