Vzpomínky 69 - Armaturka počtvrté aneb Brüder Richter podruhé

Posledně jsme nahlédli do inventárních knih, které si nechala vyhotovit firma „Brüder Richter“ pro svoji továrnu v nynější Kostelní ulici. Jak již víme, původně to byla továrna „Ignaz Klein & Co.“, avšak proces zvaný arizace změnil od základu vlastnické vztahy (a nejen zde). Pokračujeme ve sledování historie této továrny.
Zcela určitě stojí za zmínku informace o stáří jednotlivých budov v areálu: přádelna je z roku 1915 (to byl začátek výstavby, provoz byl pak zahájen roku 1917 – budova má definovanou životnost 125 let, to jen tak na okraj), tkalcovna je datována k roku 1893 (z toho vyplývá, že to bylo období prvního velkého rozšiřování firmy „Ignaz Klein & Co.“). Administrativní přístavek tkalcovny (bývalá zasedačka a ředitelna) je z roku 1927, kotelna (budova mezi tkalcovnou a soukárnou) je dokonce z roku 1890, tovární komín je z roku 1891, soukárna byla postavena v roce 1905, v roce 1908 přistaveno první patro, v roce 1922 druhé patro. Další budovy jsou z let 1892, 1905 či 1915. To je jasný důkaz toho, že první podoba továrny vznikla v roce 1890, přičemž byla až do roku 1893 rozšiřována, další rozmach pak nastal v roce 1905 a největší rozšíření proběhlo v letech 1915 až 1917. Po roce 1917 již k zásadním vnějším změnám v areálu nedocházelo, jen se měnily technologie uvnitř hlavních budov (byť pohony strojů pomocí transmisí byly používány hodně dlouho), sem tam se ubourala nějaká menší budova nebo bylo přistaveno patro (viz poznámka o roku 1922). Poslední zásah do hlavních budov proběhl v roce 1927, a pak až do roku 1958, kdy proběhla rekonstrukce areálu pro potřebu strojírenské výroby, se charakter továrny nijak výrazně neměnil. Pozdější úpravy zmíníme, až nastane čas (v části seriálu věnované samotném TOSu se sem pochopitelně ještě vrátíme), podotkněme jen, že větší úpravy (především týkající se vjezdu do továrny, komunikací, nových fasád a vnitřního uspořádání budov) provedl až současný vlastník, firma ABX spol. s r. o.
Když už jsme se zmiňovali o transmisích, jistě není od věci zaznamenat, že v roce 1941 bylo jejich používání v této továrně dosud ještě běžné. Nevšímejme si ostatního strojového parku, ale podívejme se do zámečnické dílny (Schlosserwerkstatt), dnes bychom mluvili spíš o údržbě. Najdeme zde totiž i stroje z produkce firmy Arno Plauert, a to: stojanovou vrtačku z roku 1923, vodorovnou obrážečku (shaping) z roku 1922 a soustruh z roku 1922. Kotelna je vybavena dvěma kotli z produkce varnsdorfské továrny Wenzela Bönische (na ni v našem seriálu samozřejmě přijde řada také).
Ještě se zmíníme o prvním vlastníku. Firma „Ignaz Klein & Co.“ vlastnila v roce 1936 i tkalcovnu v blízkosti dnešního supermarketu Plus, přesněji – v cípu ulic Kmochova a Pražská, nedaleko bývalé „burákárny“. Dnes v těchto místech stojí dva menší panelové domy, tehdy to bývalo číslo popisné 599. Již jsme se zmínili o Franzi Kleinovi, majiteli továrny. O něm víme, že již roku 1931 vlastnil budovy č.p. 722 a 723 na rohu ulic Karlovy a Kostelní. Jedna z nich je vila u kostela sv. Karla Boromejského („bez věže“). Dnes tu sídlí učiliště, které se jmenuje „Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola“, kdysi přezdívané jako „velveťácké učiliště“. O bratrech Richterových se dočteme v nejbližším dodatku (již třetím).

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.