Vzpomínky 68 - Armaturka potřetí aneb Brüder Richter

Minulý díl popisoval historii továrny v Kostelní ulici 1455 od založení až do přestěhování Varnsdorfské armaturky do tohoto areálu. Zmínili jsme se o dvou knihách z června 1941, které obsahují kompletní ocenění budov, strojů a ostatního vybavení pro firmu „Brüder Richter“, o níž usuzujeme, že továrnu vlastnila v letech 1941 až 1945. Podívejme se dnes do těchto unikátů.
První kniha se týká strojního vybavení, ocenění provedl Eduard Hübner z Liberce, autorizovaný expert pro oceňování strojů. Je zde uvedeno celkem 30 objektů, počínaje přádelnou a konče přístřeškem pro jízdní kola. Při listování jednotlivými oddíly vidíme detailní popisy všech strojů i se všemi jejich důležitými parametry, technické vybavení jednotlivých pracovišť a obslužných prostorů a dále všechny movité věci (i ty, kterým se dnes říká drobný hmotný investiční majetek DHIM, dříve DKP), odhadce uvádí jejich pořizovací cenu, odpisy a zůstatkovou cenu, vše v říšských markách (RM). Můžeme se zde dočíst i to, že ještě v roce 1941 byla továrna vybavena transmisemi. Při důkladnějším čtení nalezneme i takové položky, jako např. pánské jízdní kolo zn. „Eska“ s volnoběžkou (bylo oceněno na 60 RM), psací stroj Continental z roku 1937 (352 RM), počítací stroj Mira z roku 1935 (360 RM). Expert zde s německou důkladností uvádí doslova každou prkotinu, takže v kancelářích je nejen oceněna každá lavice (Bank), sesle (Sessel) i štokrle (Stockerl), ale nacházíme tu i informaci o tom, že odpadkový koš na papíry stál 3 RM, máme tu celou sbírku tehdy povinných obrazů vůdce (zarámovaný malý obraz vůdce byl za 6 RM, kdežto velký koštoval celých 15 RM), oceněny jsou i nástěnné hodiny se závažím (14 RM). Kukačka byla asi v ceně. Za zmínku stojí ještě ořezávátko na tužky „Jupiter 2“ (Bleistiftspitzmaschine) za 34 RM. Bylo tu prostě úplně všechno, jak to ve fabrice stálo, leželo či viselo.
Druhá kniha popisuje budovy, ocenění provedl architekt Wilhelm Weber, stavitel z Podmokel. V úvodu se můžeme dočíst i to, že hodina práce zedníka stála v roce 1941 celých 76 říšských feniků (0,76 RM), hodina práce stavbyvedoucího pak 1,20 RM. Kubický metr písku 6 RM (malťák) a 7 RM (betoňák). Kniha obsahuje větší množství náčrtů a stavebních plánů, některé z nich otiskneme, protože celkem přehledně ilustrují, jak tehdy továrna vypadala a co ve které budově původně bylo. Je totiž jasné, že bratři Richterové továrnu od arizačního komisaře koupili přesně v takovém stavu, v jakém byla odejmuta původnímu majiteli (přibyly snad jen ty různě velké obrazy vůdce). Na celkovém náčrtu je popsáno 38 objektů, namátkou jmenujme vigoňovou přádelnu (terminus technicus, který jsme si vysvětlili v díle 58 o firmě Maxe Schnitzera – byl to způsob spřádání krátkých vláken bavlněného odpadu), ta se nacházela v budově, kde naposledy za příslušnosti k TOSu byla údržba, vývojová konstrukce a výpočetní středisko (tato střediska zde sídlila až do opuštění areálu TOSem v roce 1995), dále tkalcovnu (budova kanceláře podnikového ředitele, obchodního a ekonomického úseku) a nakonec soukárnu (budova zásobování). Kniha dále pokračuje kompletním stavebním soupisem až do nejmenších detailů, vše řádně oceněno. Snad se jednou dostaneme k tomu, abychom udělali podrobnější popis obou jistě velmi zajímavých knih.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.