Vzpomínky 67 - Armaturka podruhé aneb Ingaz Klein

Zkraje se ještě ohlédneme za předchozím působištěm Varnsdorfské armaturky. Osud „Komunálu“ již známe, zbývá snad jen doplnit, že donedávna zde působila firma HL Thermo veřejná obchodní společnost.
Areál původní firmy „Reinhold Rudolf & Co.“ po opuštění Varnsdorfskou armaturkou byl radou Okresního národního výboru Rumburk (ano, do roku 1960 ještě existoval okres Rumburk) a se souhlasem ministra těžkého strojírenství ČSR přidělen do operativní správy národnímu podniku Technomat Praha. Později zde byl závod podniku Sigma, dnes je areál v soukromých rukou. Však otočme list.
Psalo se 8. května 1917 a v tehdejší Kirchenstrasse se slavilo. Do provozu byla uvedena nová hala továrny v areálu s č.p. 1455. Továrnu založil Ignaz Klein již v roce 1890 a postupně zde vybudoval zde střihárnu, přádelnu mykané příze a tkalcovnu. Jak se dozvíme později, tak rok 1890 je uváděn ve věrohodných dokumentech, máme k dispozici zprávu z roku 1893, která říká, že v č.p. 1455 pracuje firma „Ignaz Klein & Co.“ již jako zavedená. Palmeho pokračovatelé se ve svých dodatcích k Palmeho kronice již zmiňují o firmě Klein a spol. jako o strojní tkalcovně. Samotná firma byla založena v roce 1886 a měla filiálku v Praze. Přestože v roce 1917 dohasínala první světová válka, továrna skvěle prosperovala (jak jinak by rozšiřovala své provozy) a nic nenasvědčovalo tomu, co mělo přijít za dvacet let. My to víme, stačí jen podotknout, že továrník Ignaz Klein byl židovského původu. Adresář firem z roku 1931 uvádí, že v č.p. 1455 sídlí mechanická tkalcovna „Ignaz Klein & Co.“, majitelem je však již Franz Klein, patrně syn zakladatele.
Přichází rok 1938, s ním nejprve nepokoje, pak přestřelky, pak mobilizace, pak mnichovská dohoda a nakonec okupace českého pohraničí německým wehrmachtem. Vše české nebo židovské je v ohrožení. Kdo neodešel, měl problémy, případně pak už neměl nic. Mnohdy už ani nežil. O továrnu přišla i rodina Kleinů, protože jako židovský majetek byla prosperující tkalcovna arizována. Do firmy nastoupil arizační komisař, který ji podle jednoho ze zdrojů, z nichž čerpáme, řídil až do roku 1943, kdy ji zakoupila firma bratrů Richterů („Brüder Richter“), která do té doby sídlila v č.p. 1543 (dnešní Frottana – Bohemia s. r. o.). Zřídila si zde tedy další provozovnu. Nedávno byly objeveny inventarizační soupisy věcí movitých i nemovitých firmy „Brüder Richter“ z roku 1941, které se týkají právě areálu v Kostelní ulici 1455. Jedna kniha se jmenuje „Brüder Richter, Betrieb Mittelhof. Warnsdorf – Sud. Maschinen Schätzung.“, druhá kina má název „Brüder Richter, Textilfabriken in Warnsdorf. Assenkurranz-Schätzung der Fabrik Betrieb Mittelhof in Warnsdorf“ („Bratři Richterové. Provoz Střední dvůr. Varnsdorf – Sudety. Ocenění strojů.“ a „Bratři Richterové, textilní továrny ve Varnsdorfu. Pojišťovací ocenění továrny Střední dvůr ve Varnsdorfu“). Tyto knihy jsou datovány červnem 1941 a výslovně uvádějí, že se jedná o továrnu bratrů Richterů. Jsou to originály, musíme jim věřit, proto posouváme datum nákupu do roku 1941. Příští dva díly věnujeme těmto knihám, které nám leccos prozradí.
Po osvobození byla firma znárodněna a zanedlouho se stala závodem 01 národního podniku Velveta (vedoucím byl p. Karel Kosek), po reorganizaci provozem 7/2. Jak už víme, od roku 1958 se areál v Kostelní (tehdy Wilhelma Piecka) 1455 stal hlavním stanem Varnsdorfské armaturky. Do sloučení s TOSem Varnsdorf zbývalo ještě několik měsíců, ale i tak bylo dost času na další změny. O nich později.

LP 2003

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST

TOS Varnsdorf a.s.

Říční 1774
Varnsdorf 407 47
Česká republika

IČ: 27327850
DIČ: CZ 27327850

Tel: +420 412 351 111
Fax: +420 412 351 490
email: info@tosvarnsdorf.cz

Datová schránka: sh7gp7t

GPS: 50°53’21.795 N
14°37’24.579 E

Prodejní síť

Servis

Záruční opravy
e-mail: service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 299

Pozáruční opravy a služby
e-mail: sale-service@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 230

Náhradní díly
e-mail: spare-parts@tosvarnsdorf.cz
Tel.: +420 412 351 234

© 2021 TOS Varnsdorf a.s. - Webdesign: WebActive s.r.o.